fbpx

รับหลากหลาย! TCAS64 รอบ 1 Portfolio มจพ. (ม.6 , ปวช. , ปวส. สมัครได้)

 รับหลากหลาย! TCAS64 รอบ 1 Portfolio มจพ. (ม.6 , ปวช. , ปวส. สมัครได้)

สวัสดีครับ! (4 ต.ค.63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 นะครับ (TCAS64 รอบ 1 Portfolio) ไม่ได้เปิดรับเฉพาะเพื่อนๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 เท่านั้น ทางสถาบันยังเปิดโอกาสรับสมัครเพื่อนๆที่มีวุฒิ ปวช. , ปวส. ในอีกหลากหลายโครงการอีกด้วยนะครับ พูดได้ว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าประจำที่เปิดรับวุฒิหลากหลาย ผลงานที่ต้องการก็จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของโครงการที่เปิดรับสมัคร .. จะมีโครงการไหนน่าสนใจบ้างติดตามได้ที่นี่เลยครับ

เปิดค่าเทอม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" สถานที่ผลิตคนคุณภาพ
  • โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ (1 ตุลาคม 2563 – 14 ธันวาคม 2563) : คลิก
  • โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (1 ตุลาคม 2563 – 14 ธันวาคม 2563) : คลิก
  • โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1 ตุลาคม 2563 – 14 ธันวาคม 2563) : คลิก
  • โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (1 ธันวาคม 2563 – 18 ธันวาคม 2563) : คลิก
  • โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (กำหนดการรับนักศึกษาของแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบช่วงเวลาการรับสมัครจากประกาศของคณะอีกครั้ง) : คลิก
  • โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (กำหนดการรับนักศึกษาของแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบช่วงเวลาการรับสมัครจากประกาศของคณะอีกครั้ง) : คลิก
  • โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (9 ตุลาคม 2563 – 29 ตุลาคม 2563) : คลิก

  • *สามารถติดตามประกาศรับสมัครทุกโครงการได้ที่นี่ : คลิก
  • ขอบคุณข้อมูล : http://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round
  • ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ต.ค.63
PANOT

PANOT

Related post