fbpx

บางมด มาแล้ว! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มจธ. (7 โครงการ)

 บางมด มาแล้ว! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มจธ. (7 โครงการ)

สวัสดีครับ! (23 ต.ค.63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเข้าร่วม TCAS64 รอบ 1 รับในรูปแบบ Portfolio ปีนี้ยังคงเปิดรับโครงการประเภทเดียวกันกับปีก่อนๆ เช่น โครงการ Active Recruitment , สอวน. , วมว เป็นต้น … เพื่อนๆสามารถติดตามประกาศรับสมัครคณะที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่เลยครับ


กำหนดการคัดเลือก TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มจธ.

KMUTT-TCAS64-EarlyAdmission.png
KMUTT-TCAS64-Portfolio.png

โครงการรับที่เปิดรับ TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มจธ.

  1. โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 : คลิก
  2. โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564 : คลิก
  3. โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2564 : คลิก
  4. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2564 : คลิก
  5. โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 : คลิก
  6. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2564 : คลิก
  7. โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program – IBP) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : คลิก

*รอประกาศระเบียบการรับสมัคร


  • อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : https://admission.kmutt.ac.th/
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค.63
PANOT

PANOT

Related post