fbpx

ต้องมีใบรับรองการฝึกงาน! TCAS64 รอบ 1 PORT คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

 ต้องมีใบรับรองการฝึกงาน! TCAS64 รอบ 1 PORT คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

สวัสดีครับ! (9 ต.ค.63) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนในโครงการไนติงเกลและโครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64 รอบ 1 Portfolio) ซึ่งจะเปิดรับสมัครวันที่ 5 – 14 ม.ค. 64 ผลงานสำคัญที่ต้องการคือต้องได้รับการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน (มีใบรับรอง) .. รายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ที่นี่เลยครับ


โครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2564


โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564


  • การรับสมัครนักเรียนเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการไนติงเกล) ประจำปีการศึกษา 2564 : คลิก
  • โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 : คลิก
  • ขอบคุณข้อมูล : https://entrance.psu.ac.th/
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค.63
PANOT

PANOT

Related post