fbpx

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา! สำหรับปีการศึกษา 2564 (TCAS64) สำหรับผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศในระบบต่าง ๆ

 เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา! สำหรับปีการศึกษา 2564 (TCAS64) สำหรับผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศในระบบต่าง ๆ

สวัสดีครับ! (27 ส.ค.63) ทาง ทปอ. ได้ชี้แจงเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 (TCAS64) สำหรับผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศในระบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ในบางหลักสูตร (แนะนำให้ดูคุณสมบัติของผู้สมัครจากประกาศการรับสมัครของแต่ละสถาบันอีกครั้ง) รายละเอียดชี้แจงติดตามได้ที่นี่เลยครับ  • ขอบคุณข้อมูล : mytcas.com
  • ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค.63
PANOT

PANOT

Related post