fbpx

เปิดรับ 18 โครงการ! TCAS64 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (1 – 21 ต.ค. 63)

 เปิดรับ 18 โครงการ! TCAS64 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (1 – 21 ต.ค. 63)

สวัสดีครับ! ล่าสุด (20 ก.ย.63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ใน TCAS64 รอบ 1 รับในรูปแบบ Portfolio นะครับ ปีนี้เปิดรับสมัครค่อนข้างเร็วจากปีก่อนที่จะรับสมัครกันในช่วง ธ.ค. โดยเปิดรับวันที่ 1 – 21 ต.ค. 63 ผ่านเว็บไซต์ (คลิก) รวมทั้งหมด 12 โครงการคล้ายเดิมจากปีก่อน .. ติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่เลยครับ

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ มทส. (รับสมัครวันที่ 1 – 21 ต.ค. 63)

 1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : คลิก
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม : คลิก
 3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร : คลิก
 4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : คลิก
 5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : คลิก
 6. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล : คลิก
 7. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม : คลิก
 8. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คลิก
 9. โครงการลูกแสดทอง : คลิก
 10. โครงการผู้พิการ : คลิก
 11. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา : คลิก
 12. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ : คลิก
 13. หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร) : คลิก
 14. หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) : คลิก
 15. หลักสูตรนานาชาติ (วิศวกรรมศาสตร์) : คลิก
 16. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา) : คลิก ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร
 17. วิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา) : คลิก ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร
 18. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา): คลิก ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
โทรสาร 044-223-010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020


 • ขอบคุณข้อมูล : http://sutgateway.sut.ac.th/
 • ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค.63
PANOT

PANOT

Related post