fbpx

อัปเดต! เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ #TCAS64

 อัปเดต! เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ #TCAS64

#DEK64 เตรียมตัวให้พร้อม!! การรับสมัครกำลังทยอยเข้ามาแล้ว น้อง ๆ คนไหนเริ่มเตรียมตัวกันแล้วบ้าง…วันนี้ พี่จะมาบอกรายละเอียดเอกสารในการใช้สมัครสอบ TCAS ว่ามีอะไรที่น้อง ๆ #DEK64 ต้องเตรียมบ้าง ลองดูแล้วเตรียมไปพร้อมกันเลย!

เราจะแบ่งเอกสารเป็น 2 ประเภท 

 1. เอกสารแสดงตัว เพื่อยืนยันตัวตนของน้อง ๆ
  1.1. สำเนาบัตรประชาชน
  จำเป็นต้องเห็นรายละเอียดบนบัตร และใบหน้าของน้อง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง อย่าลืมตรวจสอบอายุของบัตรประชาชนของน้อง ๆ ควรให้อายุของบัตรประชาชนเหลือเกิน 1 เดือน
  1.2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  ใช้ในการยืนยันจังหวัดในกรณีที่น้อง ๆ ยื่น TCAS รอบโควตาพื้นที่
  1.3. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนที่อยู่ (ถ้ามี)
  กรณีป้องกันการสวมรอย
  1.4. รูปถ่ายนักเรียน
  ขนาดภาพที่นิยมใช้ คือ 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว ขึ้นอยู่กับระเบียบการรับสมัคร รูปที่ใช้ไม่ควรเกิน 6 เดือน
 2. เอกสารด้านการเรียน เพื่อยืนยันการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบการ
  2.1. ใบปพ.
  เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรของกระทรวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2.2. ใบปพ. 1
  หรืออีกชื่อ คือ Transcript เอกสารแสดงผลการเรียน น้อง ๆ จะได้เมื่อเรียนจบในแต่ละช่วงชั้น หรือย้ายโรงเรียน
  2.3. ใบปพ. 2
  ใบประกาศนียบัตรแสดงการจบการศึกษา เพื่อแสดงวุฒิการศึกษาสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบหลักสูตร (ชั้นม.6) แล้ว
  2.4. ใบปพ. 7
  เป็นอีกหนึ่งใบที่เอาไว้รับรองการเป็นนักเรียน แต่โรงเรียนจะออกให้ก็ต่อเมื่อน้อง ๆ มีความต้องการใช้ หรือใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อก่อนได้ใบปพ. 1 จริง ๆ 

และนี้เป็นรายละเอียดเอกสารที่น้อง ๆ #DEK64 ควรเตรียมไว้ใช้ในการสมัครสอบ TCAS ในปีนี้นั่นเอง ในส่วนของใบปพ. น้อง ๆ สามารถติดตามข้อมูลการขอเอกสารจากทางโรงเรียนได้ แต่ในส่วนของเอกสารแสดงตัวตน น้อง ๆ สามารถจัดเตรียมได้เลย อย่าลืมว่าการเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 

kat pari

pari

Related post