fbpx

Road to Actuary ครั้งที่ 3 ค่ายสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล

 Road to Actuary ครั้งที่ 3 ค่ายสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล

ค่าย Road to Actuary คือค่ายที่พวกพี่ๆนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดดลสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยจัดขึ้น โดยค่ายนี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อแนะแนวและให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สิ่งที่ต้องเรียนในคณะ และการเตรียมตัวในการสอบเข้าแก่น้องๆ และบุคคลที่สนใจ

สำหรับในค่ายนี้ น้องๆ จะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆที่เรียนในสาขานี้และพี่ๆที่ทำงานในสายอาชีพนี้โดยตรง ซึ่งล้วนผ่านประสบการณ์ต่างๆมาอย่างมากมาย และนอกเหนือไปจากนั้นค่ายของเราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นที่สนใจสำหรับน้องๆหลายๆคนนั่นก็คือ การให้น้องๆ ได้ลองทดสอบตัวเองด้วยข้อสอบ Mock Exam ที่พี่ๆ ได้ทำขึ้น เพื่อที่น้องๆ จะได้ทดสอบความรู้ตัวเองและได้ลองสอบในบรรยากาศจริงครับ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 10 ตุลาคม 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 17-18 ตุลาคม 2563 (ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

จำนวนรับสมัคร

  • 200 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.3 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

  • 250 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

รูปแบบกิจกรรม

  • ค่ายออนไลน์ ดู LIVE สดและพูดคุยกับพี่ๆ ผ่าน Zoom

จัดโดย

  • สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post