fbpx

ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ฯ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 11

 ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ฯ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 11

ในปีนี้ชมรมได้จัดกิจกรรมค่ายในชื่อ 11.11 ความปรารถนาของเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด คือ 11.11 เลขชุดนี้ถูกเรียกว่า Lucky number คือ เมื่อมองเห็นเลขชุดนี้และขอพร สิ่งที่เราปรารถนาก็จะเกิดขึ้นจริง และอีกนัยยะหนึ่งเลขชุดนี้ยังแสดงถึงการเติบโต หรือการตื่นรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเปรียบได้กับในยุดสมัยปัจจุบันที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ออกมามีบทบาทมากขึ้นในสังคม มีการออกมาขับเคลื่อนสังคมมากขึ้น โดยได้แสดงออกถึงความปรารถนาของตนเองที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ได้ดังปรารถนาของตนเอง

ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ฯรักประชาธิปไตย ครั้งที่ 11 นี้ จึงถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่อตอน “ 11.11 ความปรารถนาของเยาวชนรุ่นใหม่ ” ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้และทำความเข้าใจมากขึ้น ว่าความปรารถนาที่ต้องการนั้น ในมุมมองของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้ง ๓ สาขา ได้แก่ สาขาการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาการระหว่างประเทศ มีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ความปรารถนาที่เยาวชนรุ่นใหม่ต้องการนั้นเป็นจริงได้ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยฯ และเพื่อเป็นการสร้างรากฐานความรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิด ความกล้าแสดงออก พร้อมที่จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 4 กันยายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 9-11 ตุลาคม 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

  • 500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

  • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย

  • ชมรมวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post