fbpx

PIM GCV64 “วางเส้นทางสู่เป้าหมายสายอาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว”

 PIM GCV64 “วางเส้นทางสู่เป้าหมายสายอาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว”

Global Company Visit Program # 64

ตอน“วางเส้นทางสู่เป้าหมายสายอาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ยุค NEW NORMAL”

ค้นหาคำตอบของอนาคตกับสายอาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวหลังวิกฤต Covid 19 เรียนรู้งานอย่างมืออาชีพและมาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนและการฝึกงานสุด Cool จากรุ่นพี่พร้อมเคล็ดลับการได้งานทำตั้งแต่ช่วงการฝึกงานนอกจากนี้ยังมี Workshop ทดลองปฏิบัติจริงกับห้องปฏิบัติการ Hospitality Lab จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมแสนสนุกเสริมสร้างความเข้าใจผ่านการปฏิบัติและลงมือทำจริง

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 17 กันยายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 23 กันยายน 2563

จำนวนรับสมัคร

  • 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย / ปวช.1-3

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จัดโดย

  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post