fbpx

ค่ายสานฝันปั้นสื่อ ครั้งที่ 7 คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่

 ค่ายสานฝันปั้นสื่อ ครั้งที่ 7 คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่

“ค่ายสานฝันปั้นสื่อ” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และการสื่อสารมวลชน รวมทั้งให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการศึกษาต่อ ได้เข้ามาค้นหาตัวตนของตัวเองผ่านกิจกรรมจากทางค่าย

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 16 กันยายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 18-20 พฤศจิกายน 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 120 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

  • 700 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

  • คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย

  • สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post