fbpx

ไขข้อสงสัยกับสาขาโลกคดีศึกษา และการประกอบการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ไขข้อสงสัยกับสาขาโลกคดีศึกษา และการประกอบการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Highlight

หลักสูตรที่มุ่งเน้น การขับเคลื่อนในการสร้างประโยชน์แก่สังคม เพื่อตอบโจทย์ในด้านของหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งต้องการ “อาชีพในแนวใหม่” ”

“เน้นการเรียนแบบประสบการณ์จริง ๆ มีการลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจชุมชน และช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด” 

 .

ทำยังไงดี!! สังคมศาสตร์ก็สนใจ บริหารธุรกิจก็อยากเข้า สับสนไปหมด ไม่ต้องกังวลไป สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังลังเลในความชอบของตัวเองอยู่…วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มารู้จักกับสาขาที่จะช่วยตอบโจทย์ความเป็นตัวเองของน้อง ๆ ได้อย่างลงตัว! เคยสงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกของเราในยุคโลกาภิวัตน์กันบ้างไหม ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นจากอะไร และเราสามารถสร้างธุรกิจอะไรเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหานั้นได้บ้าง หากน้อง ๆ มีความสนใจทางด้านนี้ อยากให้ลองมาทำความรู้จักกับ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สาขาโลกคดีศึกษา และการประกอบการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ไปพร้อม ๆ กันเลย!!

.

 โลกคดีศึกษา


.

“โลกคดีศึกษา” น้อง ๆ หลายคนคงเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรก อาจกำลังคิดว่าใช่เรียนเกี่ยวกับโบราณคดีรึเปล่านะ หรือเกี่ยวกับธรณีไหมนะ อย่ามัวแต่นั่งคิดไปไกล เพราะ โลกคดีศึกษา หรือ School of Global Studies เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจศึกษาความเป็นอยู่และสังคมในระดับนานาชาติ

วันนี้พี่จะพามารู้จักกับหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโลกคดีศึกษา และการประกอบการสังคม (BA in Global Studies and Social Entrepreneurship) ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย
.

“โลกคดีศึกษา และการประกอบการสังคม”

Global Studies and Social Entrepreneurship : GSSE

.

            คือ หลักสูตรที่มุ่งเน้น การขับเคลื่อนในการสร้างประโยชน์แก่สังคม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา รวมทั้งการก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เพื่อตอบโจทย์ในด้านของหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งต้องการ “อาชีพในแนวใหม่” ที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้เฉพาะด้าน ที่มีแนวคิดเปิดกว้าง และสร้างสรรค์ ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว วิทยาลัยฯ จึงผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านปฏิบัติ ที่ช่วยในการประกอบอาชีพ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน หรือจะเป็นผู้ประกอบการสังคม

.
จากครั้งแรกที่พี่เกริ่นไปแล้วว่า น้อง ๆ คนไหนที่มีความสนใจด้านสังคมและธุรกิจ สาขานี้จะตอบโจทย์น้อง ๆ มาก เพราะว่า นักศึกษาในสาขานี้จะได้เรียนเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และจะใช้ธุรกิจมาแก้ไขปัญหานั่นเอง…ซึ่งไม่ใช่แค่ระดับประเทศ แต่เป็นระดับนานาชาติเลยทีเดียว โดยการเรียนที่นี่จะแบ่งเป็นสองส่วนตามชื่อสาขา ดังนี้

 1. Global Studies เป็นการเรียนรู้สังคมของโลกในระดับต่าง ๆ เริ่มจากชุมชนที่เราอาศัยอยู่ เพื่อเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว และการพัฒนาการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
 2. Social Entrepreneurship เป็นการเรียนรู้ด้านธุรกิจ แต่จะเป็นการเรียนรู้ที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม หมายถึง การทำธุรกิจนี้เมื่อได้กำไรแล้วก็สามารถส่งผลประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นได้ด้วย

น้อง ๆ เริ่มเห็นภาพความเชื่อมโยงของสองข้อนี้กันแล้วใช่ไหม…เพราะเมื่อเราศึกษาปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นได้แล้ว เราก็สามารถนำธุรกิจมาแก้ไขปัญหานี้ได้นั่นเอง

.

การเรียนของที่นี่เรียนแบบไหน

GSSE6

.   

เป็นหลักสูตร 4 ปี ด้วยความที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ แน่นอนว่ามีทั้งนักศึกษาจากไทยและจากต่างประเทศ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนด้วย โดยการเรียนของที่นี่ยังเน้นเรื่องของ Active Learning เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทั้งตัวเพื่อนและอาจารย์ แถมยังมีการเรียนแบบเลคเชอร์ หากน้อง ๆ ไม่เข้าใจสามารถยกมือถามได้ทันที รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้การเรียนของที่นี่ไม่น่าเบื่อ ความแตกต่างของการเรียนแต่ละปีมีดังนี้

เริ่มจากปี 1 จะเป็นการเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ของโลก สังคม พลเมืองต่าง ๆ ที่เป็นภาพรวมในระดับชุมชนในไทย เป็นการเรียนรู้เพื่อเข้าใจปัญหาในระดับท้องถิ่น หลังจากนั้นจะเริ่มมีโครงงานที่เป็นการลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชน และหาการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ

ปี 2 เริ่มมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับโลกของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระแสต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น การเรียนในปีนี้จะมีทั้งการรับรู้ ติดตามข่าวสาร และการแลกเปลื่อนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ และเพื่อน ๆ มากขึ้น รวมถึงได้มีการฝึกงานกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรภายในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นประเด็นต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ

ปี 3 เน้นเรื่องการวางแผน การบริการด้านบัญชี การเงิน การตลาดทางสังคมมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางสังคม เช่น การสร้างรายได้ รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในรูปแบบของธุรกิจเพื่อใช้แก้ไขปัญหา รวมถึงได้ร่วมฝึกงานกับหน่วยงานผู้ประกอบการทางสังคม มุ้งเน้นให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เอื้อต่อการทำงานในอนาคต

ในปีสุดท้ายจะเป็นปีที่นักศึกษาปี 4 จะเป็นส่วนของ วิชา Senior Project ที่นักศึกษาจะได้ทำโครงการนวัตกรรมสังคมขั้นสูง ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ studio ปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ที่ได้เรียนมา และเป็นการรวมทักษะที่ฝึกมาตลอด 3 ปี มาปรับใช้กับสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในชีวิตจริง

..

.การฝึกงาน

GSSE4

การเรียนของที่นี่จะเน้นให้นักศึกษาได้เก็บประสบการณ์จริง ดังนั้นจึงมีการฝึกงานตั้งแต่ปี1 – ปี3 โดยปี 1 เป็นการลงพื้นที่กับชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลและทำโครงการ จะมีองค์กรชั้นนำและกิจการเพื่อสังคมรองรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น  Microsoft, C-ASEAN, United Nations, PricewaterhouseCoopers (PwC) , UN, WNF, VOUGE

.

สายงานที่ตอบโจทย์

สายงานที่ตอบโจทย์สายการเรียนนี้จะเป็นด้านนวัตกรรมสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาสังคม อาทิเช่น

 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (CSR)
 2. นักวางแผน
 3. นักวิชาการ
 4. นักวิจัย
 5. นักปฏิบัติการเชิงวิชาชีพทางการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
 6. นักสื่อสารสังคม
 7. นักพัฒนาองค์กร
 8. นักออกแบบนวัตกรรมสังคม
 9. Sustainable Development
 10. Global Organization
 11. ธุรกิจส่วนตัว
 12. องค์กรระหว่างประเทศ
 13. หน่วยงานภาครัฐ
 14. บริษัทเอกชน

.

สาขานี้เหมาะกับใครบ้างGSSE3

.

 • น้อง ๆ ที่มีความสนใจด้านสังคมและธุรกิจ
 • น้อง ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลก และสังคมให้ดีขึ้น
 • น้อง ๆ ที่สนใจการทำธุรกิจเพื่อสังคม
 • น้อง ๆ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • น้อง ๆ ที่มี Passion ในตัวเอง ชอบคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
 • น้อง ๆ ที่ต้องการเป็นผู้นำที่ดี

.

ต้องใช้อะไรบ้างในการสมัคร

 1. มีเอกสารรับรองการจบ ม.6 หรือกำลังจะจบม.6 จากโรงเรียน หรือ GED,NZQA,GCE A Level
 2. ใบ Transcript ผลการเรียน 4 เทอม เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 3. มีผลสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบ ถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ)
  3.1. ผลสอบ TOEFL แบบใดแบบหนึ่ง
  – Paper Based ไม่ต่ำกว่า 500 สำหรับ
  – Computer – Based ไม่ต่ำกว่า 173 สำหรับ 
  – Internet Based ไม่ต่ำกว่า 61 สำหรับ
  3.2. ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
  3.3. ผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. Portfolio
 6. SOP หรือ บทความที่เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความตั้งใจ และอธิบายเหตุผลต่างๆ ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
 7. สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในประเภทอยู่ชั่วคราว (เพื่อการศึกษา)
  ..

สาขานี้เรียนที่วิทยาเขตไหน

            เรียนที่วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  (https://goo.gl/maps/3vhd1nwqUCQaU59n6)

GSSE5

.

.และนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา สาขาโลกคดีศึกษา และการประกอบการสังคม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้อง ๆ อ่านแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในระดับนานาชาติ สาขานี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของน้อง ๆ ได้มากทีเดียว หากน้อง ๆ คนไหนสนใจข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่านี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก link มหาวิทยาลัยได้เลย!!

.

น้อง ๆ คนไหนมีความสนใจที่จะมาเป็นครอบครัว GSSE ลองเข้ามาเจอกันเลย!

.

.

.

หากถ้าน้อง ๆ มีข้อสงสัยเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ทาง [email protected]
ทางโทรศัพท์ 086 788 8064 (ในวันและเวลาราชการ)
สามารถดูข้อมูลหลักสูตรได้ที่
 https://sgs.tu.ac.th/ba-gsse/
https://m.facebook.com/SGSThammasat/

kat pari

pari

Related post