fbpx

รวมวิชาสุดแปลก แต่มีอยู่จริงในมหาวิทยาลัยไทย!?

 รวมวิชาสุดแปลก แต่มีอยู่จริงในมหาวิทยาลัยไทย!?

มหาวิทยาลัย คือ สถานที่ที่เปิดโอกาสด้านการศึกษา การค้นคว้าที่สามารถหาได้อย่างไม่รู้จบ…น้อง ๆ หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่านอกจากวิชาหลัก ๆ ที่น้อง ๆ เคยได้ยินมาจากรุ่นพี่ หรืออาจารย์ พี่เชื่อว่ายังมีน้อง ๆ อีกหลายคนไม่รู้ว่ามีรายวิชาเหล่านี้เปิดสอนอยู่ตามมหาวิทยาลัยด้วย วันนี้…เราลองไปดูกันดีกว่า ว่าใครเคยได้ยินชื่อวิชาอะไรกันบ้าง มาเลย!!

 1. หลักสูตรโหราศาสตร์ วิชาเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เป็นการเรียนโดยใช้หลักสถิติมาอ้างอิงไม่ใช่แค่เรื่องการงมงาย โดยอาศัยเรื่องของตัวเลข และดวงดาว เน้นโหราศาสตร์ไทยและการพยากรณ์ที่มีหลักเกณฑ์ และสถิติ เพื่อความเข้าใจในด้านของวิทยาศาสตร์ และโหราศาสตร์ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
  .
  .
 2. หลักสูตรการตายอย่างมีคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นการสอนแบบให้สะท้อนความคิด ความหมาย และความสำคัญของความตาย ความเชื่อ แนวคิด ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การทำพิธีกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความตาย รวมถึงการจัดการอารมณ์ในกหลักสูตรการตายอย่างมีคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยารเผชิญกับเรื่องความตายนั่นเอง
  .
 3.  หลักสูตรศาสตร์แห่งรัก วิชาเลือกมหาวิทยาลัยรังสิต
  ได้เปิดมุมมองความรักในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าเรารู้จักการมองมิติของความรักที่หลากหลายมากขึ้น เชื่อว่าคามรักเป็นเรื่องที่วัยรุ่น หรือทุก ๆ วัยสามารถเข้าถึงได้ เราก็สามารถนำความรักที่ดีมาช่วงให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้เช่นกัน
 4. หลักสูตรวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เป็นการประยุกต์วิศวกรรมที่มีอยู่แล้ว มาปรับใช้กับการจัดคอนเสิร์ต ทั้งเรื่องของความปลอดภัย โครงสร้าง การจัดเวทีต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ด้วย

  .
 5. หลักสูตรปรัชญากับการ์ตูน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เน้นการเรียนด้านความสัมพันธ์ ระหว่างแนวคิดทางปรัญชากับการ์ตูน การถ่ายทอดมโนทัศน์ทางปรัชญาผ่านสื่อและศิลปะในรูปแบบของการ์ตูน มีการศึกษาผ่านการอ่านหนังสือและการชมภาพยนตร์การ์ตูน
  .
 6. วิชาการอยู่ร่วมกันกับสัตว์อย่างปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  เป็นการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ การอยู่ร่วมกันในสังคม การเตรียมตัวรับมือจากโรค ภัยพิบัติ การเดินทาง การบำบัด เน้นการอยู่ร่วมกับสัตว์ในบริบทต่าง ๆ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์อย่างถูกต้อง

  .
 7. วิชาการแข่งขันอาวุธ การควบคุมอาวุธ และการลดอาวุธ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เป็นอีกหนึ่งวิชสเลือกในวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ เน้นการสอนด้านนิวเคลียร์ที่มหาอำนาจครอบครอง สนธิสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองวุธทั้งหมด รวมถึงอาวุธไซเบอร์ด้วย
  .
 8. วิชาจีบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรระยะสั้น ไม่มีหน่วยกิต เน้นการพัฒนาระบบความคิด ทักษะและทัศนคติ มีทั้งการสอบแบบกิจกรรม และสาระความรู้ เพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มนักศึกษา

และทั้งหมดนี้ คือรายวิชาที่พี่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างให้น้อง ๆ ได้ลองอ่าน บางคนอาจเคยได้ยิน แต่พี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนก็อาจยังไม่เคยได้ยินรายวิชาเหล่านี้ เป็นยังไงกันบ้าง น่าสนใจมากเลยใช่มั้ยล่ะ แต่ละรายวิชาถูกเปิดมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในยุคปัจจุบันมากขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ใช่แค่ในเรื่องของตำราหรือหลักสูตรที่บังคับ ถ้าน้อง ๆ คนไหนสนใจลองเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย แล้วอย่าลืมแชร์ข้อมูลให้เพื่อน ๆ ฟังบ้างล่ะ

สามารถติดตามข่าวสาร

ในระบบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลด App
(อัปเดทข้อมูลอ้างอิงตามที่สถาบันประกาศ)
kat pari

pari

Related post