fbpx

5 เรื่องควรรู้ก่อนสมัคร! TCAS รอบ3 Admission 1&2

 5 เรื่องควรรู้ก่อนสมัคร! TCAS รอบ3 Admission 1&2

สวัสดีครับ … วันนี้พี่ๆเว็ปไซต์ทีแคสเตอร์ขอพาเพื่อนๆมาทำความรู้จัก TCAS รอบที่เป็นความหวังของหมู่บ้านอย่าง TCAS รอบ3 รับในรูปแบบ Admission เป็นรอบที่เปิดโอกาสให้เด็กซิ่ว , วุฒิเทียบเท่า ม.6 หรืออื่นๆสามารถสมัครยื่นคะแนนได้และเป็นรอบใหญ่รอบสุดท้ายที่มีการเปิดรับจำนวนมากในหลายสถาบัน ถ้ารอบ 1 หรือ 2 ยังมีที่นั่งว่างเหลือ คณะหรือสถาบันนั้นๆ อาจเปิดรับเพิ่มในรอบนี้ ทีแคสรอบนี้เป็นรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงและถูกพูดถึงกันมากทีี่สุด โดยมีประเด็นที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับกฏเกณฑ์และขั้นตอนการประมวลผล … จะมีประเด็นสำคัญที่เพื่อนๆ ควรทำความเข้าใจก่อนสมัครบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ


1. รอบ 3 เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนยังไง?

 • TCAS64 รอบ 3 ปีนี้เป็นการรวมรอบ 3 และ 4 จากปีก่อนเข้ามาอยู่ในรอบเดียวกัน โดยเพื่อนๆจะต้องทำการสมัครเลือกคณะเพียงครั้งเดียว มีการประมวลผล 2 ครั้ง (ถ้าไม่ติดในอันดับที่ 1 สามารถยื่นประมวลผลครั้งที่ 2 ได้อีกครั้ง)
  • TCAS63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน > TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 1
  • TCAS63 รอบ 4 Admission > TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 2

2. รอบ 3 มีขั้นตอนการประมวลผลอย่างไร?

 1. เปิดรับสมัครให้เลือกคณะ/สาขา/สถาบัน : 7 – 15 พฤษภาคม 64
  • เป็นการสมัครครั้งเดียวเท่านั้น แต่ประมวลผลได้ 2 ครั้ง (ประกาศผล 2 ครั้ง)
 2. ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 3. เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
  • ถ้าหากยื่นติดอันดับที่ 2 – 10 (ไม่ติดอันดับ 1)  สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยสามารถเลือกประมวลผลได้มากกว่า 1 อันดับ เลือกได้เฉพาะในอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้วไม่ติดอันดับอื่นๆ จะติดในอันดับที่เคยติดอย่างแน่นอน  ถ้าเลือกอันดับที่เคยติดอีกครั้งในการประมวลผลครั้งที่ 2
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว ”ผลออกมาว่าผ่านการคัดเลือก” ไม่ว่าจะติดอันดับใดก็ตามจะเป็นการยืนยันสิทธิ์ Auto ทันที ไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระได้อีก
 4. ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 5. สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
 6. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

3. รอบ 3 สามารถเลือกคณะ/สถาบันแบบไหนได้บ้าง?

เพื่อนๆสามารถเลือกคณะ/สาขา/สถาบัน ได้สูงสุด 10 อันดับ (ไม่จำเป็นต้องครบ 10 อันดับ) และจะติดได้เพียงอันดับเดียวเท่านั้น โดยสามารถเลือกยื่นเกณฑ์ของ Admission 1 หรือ Admission 2 คละกันยังไงก็ได้ แต่สิ่งสำคัญ ”เราจะต้องมีคุณสมบัติและมีผลคะแนนตรงตามที่คณะ/สถาบันนั้นต้องการ”

 • ตัวอย่างที่ 1 : เลือกยื่นคณะ/สาขา ไม่ครบ 10 อันดับ
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ X ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
 • ตัวอย่างที่ 2 : เลือกยื่นคณะ/สาขา ครบทั้ง 10 อันดับ
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ B ม. K รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 3 คณะ C ม. L รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 4 คณะ D ม. M รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 5 คณะ E ม. N รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 6 คณะ F ม. O รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 7 คณะ G ม. P รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 8 คณะ H ม. Q รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 9 คณะ I ม. Q รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 10 คณะ J ม. S รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
 • ตัวอย่างที่ 3 : เลือกยื่นคณะ/สาขา รูปแบบ Admission 1 ทั้งหมด
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. Q รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ B ม. R รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 3 คณะ C ม. S รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 4 คณะ D ม. T รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 5 คณะ E ม. U รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
 • ตัวอย่างที่ 4 : เลือกยื่นคณะ/สาขา รูปแบบ Admission 2 ทั้งหมด
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. P รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 2 คณะ B ม. Q รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 3 คณะ C ม. R รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 4 คณะ D ม. S รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 5 คณะ E ม. T รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 6 คณะ F ม. U รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
 • ตัวอย่างที่ 5 : เลือกยื่นคณะ/สาขา กสพท. รูปแบบ Admission 1 ทั้งหมด
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. P (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ B ม. Q (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 3 คณะ C ม. R (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 4 คณะ D ม. S (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 5 คณะ E ม. T (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 6 คณะ F ม. U (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 7 คณะ G ม. V (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 8 คณะ H ม. W (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
 • ตัวอย่างที่ 6 : เลือกยื่นคณะ/สาขา รูปแบบ Admission 1 และ 2 คละกัน
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ Y ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 3 คณะ X ม. B รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 4 คณะ X ม. B รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 5 คณะ Z ม. C รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 6 คณะ Z ม. C รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 7 คณะ W ม. D รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 8 คณะ W ม. D รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
 • ตัวอย่างที่ 7 : เลือกยื่นคณะ/สาขา เลือกสถาบันเดียวกันทุกอันดับ
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ B ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 3 คณะ C ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 4 คณะ D ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 5 คณะ E ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 6 คณะ F ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 7 คณะ G ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 8 คณะ H ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1

4. รอบ 3 มีเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกอย่างไร?

 • สามารถติดตามได้จากหน้าเว็ปไซต์ของคณะหรือสถาบันนั้นๆที่เราสนใจโดยตรง
 • ดูข้อมูลผ่าน TCASter app (ถ้าสถาบันนั้นๆ ยังไม่ประกาศระเบียบการรับสมัคร จะแสดงข้อมูลเก่า)
 • ดูข้อมูลผ่านลิ้งก์ได้ที่นี่ : คลิก

5. รอบ 3 เด็กซิ่วใช้คะแนนเก่าได้ไหม?

 • TCAS รอบ 3 รูปแบบ Admission1
  • คะแนน GAT/PAT , วิชาสามัญ , วิชาเฉพาะแพทย์ (ทั้ง 3 สนาม) แนะนำให้ดูจากระเบียบการรับสมัครของสถาบันที่สนใจโดยตรงในประกาศจะระบุไว้อย่างชัดเจน (ถ้าใช้ได้ทางสถาบันมักจะระบุว่าให้ใช้ผลคะแนน ในปีการศึกษา 25XX)
  • สรุปคือจะมีรูปแบบทั้งที่สามารถใช้คะแนนเก่าได้และไม่สามารถใช้คะแนนเก่าได้ แนะนำให้ตรวจสอบจากระเบียบการรับสมัครจะชัดเจนที่สุด ถ้าอ่านแล้วไม่มั่นใจ ควรโทรติดต่อสอบถามกับทางสถาบันโดยตรงจ้า
 • TCAS รอบ 3 รูปแบบ Admission2
  • คะแนน GAT/PAT มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ยังสามารถใช้ยื่นได้ใน TCAS รอบ 3 รูปแบบ Admission 2 ถ้าสอบใหม่ปีล่าสุดด้วย ระบบจะดึงคะแนนที่ดีที่สุดในรอบ 2 ปีให้ประมวลผลโดยอัตโนมัติ (*ย้ำเฉพาะ TCAS รอบ 3 รูปแบบ Admission 2 เท่านั้น)

ขอบคุณข้อมูล : ทปอ.

อ้างอิงเกณฑ์คัดเลือก : เว็ปไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 64

PANOT

PANOT

Related post