fbpx

เปิดรับ 5 เดือน! TCAS64 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ มรภ.วไลยอลงกรณ์ (1 ก.ย.63 – 30 ม.ค.64)

 เปิดรับ 5 เดือน! TCAS64 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ มรภ.วไลยอลงกรณ์ (1 ก.ย.63 – 30 ม.ค.64)

สวัสดีครับ! มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เป็นอีกสถาบันล่าสุด (17 ก.ย.63) ที่ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64 รอบ 1 Portfolio) โดยมีรายละเอียดภาพรวมการคัดเลือกดังนี้ครับ

 • เปิดรับสมัคร 1 ก.ย.63 – 30 ม.ค.64
 • เปิดรับ ม.6 หรือเด็กซิ่ว ตามกำหนดของคณะนั้นๆ
 • มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขานั้นๆ
 • พิจารณา GPAX หรือ/และ GPA ตามกำหนด

กำหนดการรับสมัคร


คุณสมบัติผู้สมัคร


รวมข้อมูลการรับสมัคร

 • ประกาศการรับสมัคร : คลิก
 • กำหนดการรับสมัคร : คลิก
 • อัตราค่าลงทะเบียน : คลิก
 • สาขาที่เปิดสอน : คลิก
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร : คลิก
 • สมัครเรียน : คลิก
 • ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย.63
 • ขอยคุณข้อมูล : http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php
PANOT

PANOT

Related post