fbpx

เปิดรับสมัครแล้ว! TCAS64 รอบ 1 พอร์ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ม.6 , ปวช. , ปวส. , เทียบเท่า สมัครได้)

 เปิดรับสมัครแล้ว! TCAS64 รอบ 1 พอร์ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ม.6 , ปวช. , ปวส. , เทียบเท่า สมัครได้)

สวัสดีครับ! TCAS64 รอบพอร์ตฟอลิโอ มีบาง ม. เริ่มทยอยประกาศรับสมัครกันไปบ้างแล้ว (มศก. : คลิก , มวล. : คลิก , มรภ.วไลยอลงกรณ์ : คลิก . มทส. : คลิก) ล่าสุด 15 ก.ย.63 มหาวิทยาลัยโจ้เป็นอีกสถาบันที่แจ้งข่าวการรับสมัครในรอบนี้ โดยจะเน้นพิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ) .. ติดตามการรับสมัครทั้งหมดได้ที่นี่เลยครับ


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช.

 • พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)
 • เปิดรับสมัครวันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563
 • ประกาศผลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
 • มหาวิทยาลัยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เปิดรับรวม 8 กลุ่มสาขา (จำนวน 62 สาขาวิชา) ดังนี้

 • กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (จํานวน 12 สาขาวิชา)
 • กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (จํานวน 3 สาขาวิชา)
 • กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (จํานวน 3 สาขาวิชา)
 • กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จํานวน 3 สาขาวิชา)
 • กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร (จํานวน 15 สาขาวิชา)
 • กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ (จํานวน 13 สาขาวิชา)
 • กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (จํานวน 4 สาขาวิชา)
 • กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (จํานวน 9 สาขาวิชา)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. / เทียบเท่า

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • ขอบคุณข้อมูล : http://www.admissions.mju.ac.th/main.aspx
 • ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย.63
PANOT

PANOT

Related post