fbpx

TCAS คืออะไร? สรุปชัดทุกประเด็น TCAS64 ปีล่าสุด (มีกี่รอบ / ปฏิทินคัดเลือก / วิชาที่ใช้สอบ)

 TCAS คืออะไร? สรุปชัดทุกประเด็น TCAS64 ปีล่าสุด (มีกี่รอบ / ปฏิทินคัดเลือก / วิชาที่ใช้สอบ)

TCAS คืออะไร?

TCAS หรือ Thai University Central Admission System เป็นระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ต่อจากระบบเดิม (Admission) โดยมีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางดำเนินการคัดเลือกในระบบนี้


TCAS มีการสอบอะไรบ้าง?

 • สนามสอบ GAT/PAT จัดสอบโดย สทศ.
 • สนามสอบ วิชาสามัญ จัดสอบโดย สทศ.
 • สนามสอบ O-NET จัดสอบโดย สทศ.
 • สนามสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ จัดสอบโดย กสพท.
 • สนามสอบ วิชาเฉพาะอื่นๆ ที่จัดสอบโดย คณะ/สถาบันนั้นๆ
 • อยากสอบเข้าคณะนี้ … ต้องสอบอะไรบ้าง? : คลิก

TCAS64 ต่างจาก TCAS63 ปีก่อน .. ยังไง?

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "TCASter TCAS64 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง? TCAS63 มี มี5 รอบ รูปแบบ TCAS64 มี 4 รอบ รูปแบบ 7เดือน เดือน มิ.ย. 6เดือน เดือน ม.ค. มิ.ย. รอบ 1,2 กำหนดรอบเวลารับสมัคร รอบ 1,2 ไม่กำหนดกรอบเวลารับสมัคร รอบ 3,4 แยกรอบการสมัคร รวมรอบ 3,4 เดิม เป็นรอบเดียวกัน ประมวลผล ครั้ง รอบ 3 อันดับ รอบ 3 (ใหม่) เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ไม่มีระบบ เรียกตัวสำรอง มีระบบ เรียกตัวสำรอง (รอบ 3) สละสิr ทรี ข้ามรอบได้ สละสิทธิ์ (ยกเว้นรอบ1) วิชาสามัญ วิชาสามั รหัส วิชา วิชาสามัญ ยกเลิก คณิต2, วิทย์ทั่วไป -NET คณิต"

TCAS64 แต่ละรอบคัดเลือกยังไง?

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "TCASter TCAS64 สรุปการคัดเลือก 4 รอบ รอบ1 รอบ2 รอบ3 พอร์ตฟอลิโอ โควตา แอดมิชชั่น รูปแบบ การคัดเลือก พอร์ตฟอลิโอ รอบ4 รับตรงอิสระ รูปแบบ2 โควตา ช่วงที่เปิด รับสมัคร แอดมิชชั่น แอดมิชชั่น รูปแบบ5 รับตรงอิสระ ใครมีสิทธิ์ สมัครได้ เทียบเท่า เป็นต้นไป ม.นั้นๆ กำหนด เทียบเท่า ได้ที่ไหน เทียบเท่า สถาบัน เทียบเท่า เว็บไซต์ สถาบัน ผลคะแนน ที่ใช้ยื่น เว็บไซต์ mytcas ผลงาน เว็บไซต์ สถาบัน วิชาสามัญ GPAXเท่าไหร่ ถ้ากำหนดใช้ GATPAT ภาคเรียน O-NET วิชาเฉพาะ รูปแบบ ภาคเรียน ภาคเรียน ยื่นพอร์ต ภาคเรียน รู้ผลคะแนนก่อนเลือกคณะ มีบางสถาบัน รูปแบบ คัดเลือก มีบางสถาบัน ติดได้มากกว่า ลือกได้สูงสุด ระบบเรียก ตัวสำรอง สมัครได้มากกว่า1 ติดได้มากกว่า ยืนยันสิทธิ์ ไม่มี สละสิทธิ์ ไม่สามารถทำได้ ให้สละสิทธิ"

อัปเดตกฏการสละสิทธิ์ TCAS64


ปรับเนื้อหาใหม่ … วิชาไหนบ้าง?

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

GAT/PAT

 • PAT2 ลดจาก 100 ข้อ เหลือ 60 ข้อ
 • ปรับเนื้อหาที่ออกสอบวิชา PAT1,2
 • มีเวลาในการทำข้อสอบ วิชาละ 3 ชม.
 • เนื้อหาที่ออกสอบ / รูปแบบและจำนวนข้อสอบ
 • คลิก : https://bit.ly/3pygtfX

วิชาสามัญ

 • ปรับเนื้อหาวิชาคณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
 • วิชาฟิสิกส์ ปรับเพิ่ม 5 ข้อ
 • วิชาเคมี ปรับลด 5 ข้อ
 • วิชาชีวะ ปรับลด 30 ข้อ
 • เพิ่มรูปแบบให้ระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลขในวิชาคณิต1 ฟิสิกส์และวิชาเคมี
 • มีเวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 1 ชม. 30 นาที
 • เนื้อหาที่ออกสอบ : https://bit.ly/2Uwl6sw
 • รูปแบบและจำนวนข้อสอบ : https://bit.ly/35AfbJl

ปฏิทินคัดเลือก TCAS64


 • อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก 
 • ฟังคลิปเข้าใจง่ายได้ที่ : คลิก 
 • ขอบคุณข้อมูล : ทปอ.
 • ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค.63
PANOT

PANOT

Related post