fbpx

FHT Boot Camp 2020 ค่ายเด็กท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ธุรกิจ!!

 FHT Boot Camp 2020 ค่ายเด็กท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ธุรกิจ!!

“ค่ายเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และการบริการ 2563” ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 (ค้างคืนที่ โรงแรมของคณะ PSU Lodge) ค่ายนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตลอดโครงการ และนักเรียนทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร!!

😵 Highlights: กิจกรรมที่น้องๆ จะได้เข้าร่วม

 • Fly to the Dream สัมผัสกับห้องเครื่องบินเสมือนจริง
 • Service Business Idea คิดแผนธุรกิจพิชิตฝัน
 • Junior Chef เข้าครัวรังสรรค์เมนูสุดสนุก
 • Thai and Oriental Wellness เปิดโลกสปาและสายสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ สนุกๆ อีกเพียบ

✅ คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาระดับชั้นม. 6 หรือ ปวช. 3
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. สามารถร่วมกิจกรรมค่ายได้ตลอดจนจบโครงการ
 • กิจกรรมเริ่มวันที่ 29 ส.ค. เวลา 8.30 น.
 • และเสร็จสิ้น วันที่ 30 ส.ค. เวลา 17.00 น.

📑 หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน
 2. สำเนาใบปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

สมัครได้ที่: https://forms.gle/cWhunGiiRxiDnA7K6

หมดเขต วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ประกาศผล วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 น.

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 25 สิงหาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 29-30 สิงหาคม 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 35  คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 / ปวช 3

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

สถานที่จัดค่าย

 • ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

จัดโดย

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post