fbpx

เปิดรับ 15 ก.ย.นี้! คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหิดล (รับตรง64)

 เปิดรับ 15 ก.ย.นี้! คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหิดล (รับตรง64)

สวัสดีครับ! วันก่อนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (คลิก) ได้ประกาศเปิดรับไปแล้ว ส่วนวันนี้ถึงคิวคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร (นานาชาติ) มหิดล ประกาศรับตรง 2564 ตามมาเช่นกัน เปิดรับสมัคร 15 ก.ย. – 30 ต.ค. 2563 เป็นการรับในรูปแบบ Portfolio ของทางคณะเอง โดยการรับในรอบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกในระบบ TCAS นะครับ ข้อมูลการคัดเลือกทั้งหมดติดตามได้ที่นี่เลยครับ


นักเรียนโรงเรียนไทย

 • แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
 • คุณสมบัติทางการศึกษา
 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า500 คะแนน หรือ
  • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า173 คะแนน หรือ
  • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า60 คะแนน หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า5.0 หรือ
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า600 คะแนน หรือ
  • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า400 คะแนน หรือ
  • The Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

 1. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • New SAT (Math) collegeboard.org ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • ACT (Math) act.org ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน หรือ
  • GSAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • หมายเหตุ : ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา
 • หมายเหตุ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ไม่จำกัดหน้า ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (.mp4)โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดีโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดีโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 5) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

**หมายเหตุ หากผู้สมัครอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **


กำหนดการคัดเลือก

ลำดับที่กิจกรรมวันที่
1รับสมัครอ. 15 ก.ย. – ศ. 30 ต.ค. 63
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ศ. 13 พ.ย. 63
3สอบสัมภาษณ์พ. 18 พ.ย. 63 (บ่าย)
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาศ. 20 พ.ย. 63
5ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่อ. 1 ธ.ค. 63
6คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.
(เพื่อ Clearing House)
พ. 3 ธ.ค. 63
7ICT Preparatory Programก.ค. 64
8เปิดภาคการศึกษาส.ค. 64

 • ขอบคุณข้อมูล : https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?p=26000
 • สมัครได้ที่เว็บไซต์คณะ ICT : คลิก
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานสื่อสารองค์กร คณะ ICT โทร. 02-441-0909
 • ดูข้อมูลการรับสมัครรอบอื่นๆ : คลิก 
 • ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค.63
PANOT

PANOT

Related post