fbpx

เปิดรับ 5 รอบย่อย! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.วลัยลักษณ์ (39 หลักสูตร จำนวน 2,613 ที่นั่ง)

 เปิดรับ 5 รอบย่อย! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.วลัยลักษณ์ (39 หลักสูตร จำนวน 2,613 ที่นั่ง)

สวัสดีครับ! (20 ส.ค.63) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศระเบียบการรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS64 รอบ 1 รับในรูปแบบ Portfolio แล้วนะครับ โดยในปีนี้ทาง ทปอ. ให้อิสระกับมหาวิทยาลัยในการกำหนดการรับสมัครในรอบพอร์ตฟอลิโอ เปิดรับสมัครในช่วงใดก็ได้แต่สุดท้าย วันยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ mytcas จะเป็นกำหนดวันเดียวกัน (สำหรับ ม.ที่เข้าร่วม TCAS) จะมีคณะไหนเปิดรับผลงานด้านไหนบ้างติดตามได้ที่นี่เลยครับ


ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio


ปฏิทินคัดเลือก TCAS64 รอบ 1 Portfolio มวล.

Chicago

ระเบียบการรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 Portfolio มวล.


คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. สำนักวิชาการจัดการ : คลิก
 2. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ : คลิก
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร : คลิก
 4. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ : คลิก
 5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : คลิก
 6. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ : คลิก
 7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ : คลิก
 8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : คลิก
 9. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ : คลิก
 10. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : คลิก
 11. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : คลิก
 12. สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี : คลิก
 13. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : คลิก
 14. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ : คลิก
 15. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : คลิก
 16. วิทยาลัยนานาชาติ : คลิก

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มวล.

Los Angeles
 • ขอบคุณข้อมูล : https://entry.wu.ac.th/
 • ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย.63
PANOT

PANOT

Related post