fbpx

ยื่น GPAX + สอบสัมภาษณ์! รับตรง64 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 ยื่น GPAX + สอบสัมภาษณ์! รับตรง64 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สวัสดีครับ! ตอนนี้บางสถาบันเริ่มทยอยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 กันแล้วนะครับ ล่าสุดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับตรง 2564 (รับโดยสถาบันเอง) โดยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกเพียงแค่ยื่น GPAX และสอบสัมภาษณ์เท่านั้น .. เพื่อนๆอ่านไม่ผิดครับ เพียงแค่เรามี GPAX และ GPA ขั้นต่ำมากกว่าในรายวิชาที่กำหนดก็สามารถสมัครได้แล้ว และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสผ่านการคัดเลือกได้แล้ว ใครสนใจติดตามข้อมูลได้ที่นี่เลยครับ


GPAX ขั้นต่ำที่กำหนดในแต่ละคณะ

GPAX 3.50

 • คณะเภสัชศาสตร์

GPAX 3.00

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์

GPAX 2.75

 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะการแพทย์แผนจีน

ไม่กำหนด GPAX

 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครแต่ละคณะ


 • ขอบคุณข้อมูล : https://admission.hcu.ac.th/
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
 • สมัครทาง : https://admission.hcu.ac.th/
 • ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค.63
PANOT

PANOT

Related post