fbpx

Thailand Food Innovation Junior Bootcamp by NSTDA

 Thailand Food Innovation Junior Bootcamp by NSTDA

Thailand Food Innovation Junior Bootcamp เปิดรับสมัครแล้ว !!!

ฝ่ายวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ สวทช. ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญชวน …น้องๆ ระดับมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

: นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต Thailand Food Innovation Junior Bootcamp : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation ในวันที่ 15 – 16 ส.ค. 63 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

น้องๆ จะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง

 • Inspiration สร้างแรงบันดาลใจจากตัวอย่างความสำเร็จจาก FI Innovation Contest
 • Food Literacy ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร
 • Design Thinking วิธีการสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
 • Business Model แนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
 • Contest เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ในโครงการ FI Innovation Contest 2021

เตรียมทีม แล้วมาสมัครเลย หากมีคุณสมบัติดังนี้

 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย
 • มีจำนวนสมาชิก 5 คน
 • มีสมาชิกในทีม อย่างน้อย 2 คน
 • กำลังศึกษาในสาย คณิต-วิทย์
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 31 กรกฎาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 15-16 สิงหาคม 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 30 ทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

 • บ้านวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จ.ปทุมธานี

จัดโดย

 • ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post