fbpx

SUPER COM SCI CAMP

 SUPER COM SCI CAMP

รายละเอียดค่าย SUPER COM-SCI

ค่ายเจาะลึกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับทีมพี่ๆ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกับ3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

 1. COMPUTER SCIENCE จุฬาฯ
 2. COMPUTER SCIENCE เกษตรฯ
 3. COMPUTER SCIENCE ลาดกระบัง

*** ค่ายนี้จัดทำโดยกลุ่ม RHYTHM OF ARTS และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคณะ/มหาลัยดังกล่าวทั้งสิ้น ***

พบกัน 25-26 กรกฎาคม 2563

เวลา 10:00-15:30

สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE SPACE (ซอยอินทามาระ 26/2 ลง MRT สุทธิสาร ออกประตู 4)

เป้าหมายของการเข้าค่าย

 1. เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสรู้จักตัวเองมากขึ้น ว่าน้องๆนั้นชอบด้าน COM-SCI หรือไม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และ WORKSHOP โดยผู้สอนที่ประสบการณ์ด้านการเรียน และการทำงานในสายงานนั้นๆ
 2. เพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองผ่านประสบการณ์การลงมือทำ เช่นการวาวแผนโปรเจค การแบ่งหน้าที่ดูแลระบบแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป
 3. เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวน ฮาร์ดแวร์ ซอล์ฟแวร์ ผ่านกระบวนการ CREATIVE LEARNING จาก RHYTHM OF ARTS (CREATIVE LEARNING CENTRE )
 4. ได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในสายงานนี้ในอนาคตว่าสามารถไปทิศทางไหนได้บ้าง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ สังคมในมหาลัย การฝึกงานว่าควรไปในทิศทางไหน เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายที่ต้องการ
 5. น้องๆ จะได้เพื่อนๆ ในวัยเดียวกันที่มีความฝันที่เหมือนกันพร้อมทั้งได้ช่วยกันแนะนำภายในกลุ่ม เนื่องจากเวลาเข้าร่วมค่ายจะมีการตั้งกลุ่มเพื่อให้น้องๆ เข้าไปกรุ๊ปเดียวกันพร้อมกับพี่ๆ ที่น้องๆ สามารถสอบถามได้ตลอด
 6. น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถนำรูปของการทำกิจกรรมลงใน PORT FOLIO ได้

หมายเหตุ

 • น้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมค่ายโปรดแต่งกายที่สามารถขยับได้สะดวก (กางเกงเท่านั้น)
 • พร้อมนำปากกากับสมุดจดส่วนตัวมาเพื่อบันทึกข้อมูล
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 3,500 บาทเท่านั้น (ตกชั่วโมงละ 218 บาทเท่านั้น)
 • อาจมีการปรับเปลี่ยนวันเนื่องจากสถานการณ์COVID19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 25 กรกฎาคม 2563  (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 25-26 กรกฎาคม 2563 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 25 – 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.3 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

 • 3,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Rhythm of Arts ( CREATIVE SPACE ) ซอยอินทามาระ 26/2 ใกล้สถานี MRT สุทธิสาร

จัดโดย

 • Rhythm of arts ( CREATIVE LEARNING CENTER)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post