fbpx

Dek64 เตรียมตัว! พีไอเอ็มชี้เป้า 10 คณะป.ตรีน่าเรียน ทุนเน้นๆ ต้อนรับเด็กม.6 – เทียบเท่า และสายอาชีพ

 Dek64 เตรียมตัว! พีไอเอ็มชี้เป้า 10 คณะป.ตรีน่าเรียน ทุนเน้นๆ ต้อนรับเด็กม.6 – เทียบเท่า และสายอาชีพ

DEK64 ถึงเวลาของคุณแล้ว เตรียมตัวเพื่อพิชิตคณะในฝันกันบ้างรึยัง? ใครกำลังหาที่เรียนต่อปริญญาตรี นี่คือ 10 คณะน่าสนใจอนาคตไกล บอกเลยว่าบางสาขาพิเศษตรงที่ไม่ได้เปิดสอนทั่วไปในหลายมหาวิทยาลัย พีไอเอ็มรวมข้อมูลหลักสูตรและทุนการศึกษาให้แล้ว มีอะไรบ้างไปดูกัน !

ข้อมูลทุนการศึกษาพีไอเอ็มสำหรับ #DEK64 ใน 10 คณะ
คณะศิลปศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / คณะวิทยาการจัดการ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร / คณะอุตสาหกรรมเกษตร / คณะบริหารธุรกิจ / คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

ทุนเจียระไนเพชร (ทุกคณะ ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ และคณะการจัดการธุรกิจอาหาร)

 • ชำระครั้งแรก 7,000 บาท เทอมถัดไปชำระ 3,500 บาท
 • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 3.00
 • รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.50

ทุนเจียระไนเพชร คณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการธุรกิจอาหาร

 • ชำระครั้งแรก 2,000 บาท เทอมถัดไปชำระ 3,500 บาท
 • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 3.00
 • รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.50

ทุน SMILE (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 • ชำระครั้งแรก 2,000 บาท เทอมถัดไปเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
 • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 2.00
 • รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

*** ผู้สมัครทุนนี้ต้องเขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมบอกเหตุผลว่าเหตุใดตนจึงเหมาะกับทุนนี้ ***

ทุน PIM 50% (ทุกคณะยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ และคณะการจัดการธุรกิจอาหาร)

 • ชำระครั้งแรก 5,000 บาท เทอมถัดไปรับส่วนลด 50%
 • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 2.50
 • รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

ทุนทวิภาคี คณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการธุรกิจอาหาร

 • ชำระครั้งแรก 1,000 บาท เทอมถัดไปเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
 • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 2.00
 • รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

ทุน PIM MTM (คณะบริหารธุรกิจ)

 • ชำระครั้งแรก 2,000 บาท เทอมถัดไปชำระ 7,000 บาท
 • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 2.00
 • รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

ทุน 100% คณะอุตสาหกรรมเกษตร (AGI)

 • เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
 • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.50

ทุนบุตรหลานข้าราชการ / ตำรวจ / ทหาร / ครู (คณะบริหารธุรกิจ)

 • เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
 • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 • รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

ทุนสำหรับปวส.  เทียบโอนเลือกเรียนใน 3 สาขาวิชา (หลักสูตร 2-3 ปี)

 • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 2.00
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  ชำระครั้งแรก 2,000 / 3,500 หรือ 7,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภททุนที่ได้รับ)
 • คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
  ชำระครั้งแรก 2,000 / 3,500 หรือ 7,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภททุนที่ได้รับ)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 
 • รับส่วนลดทุน 15% หรือ 50% (ขึ้นอยู่กับประเภททุนที่ได้รับ)

พีไอเอ็มพาตามหาสาขาวิชาในฝัน รวมรีวิว 10 คณะโดนใจ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเรียน …

คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts : LA)  คณะนี้ไม่ได้เรียนเพื่อสื่อสารเป็นเท่านั้น แต่เกิดมาเพื่อซัพพอร์ตธุรกิจโดยตรง สื่อสารในชีวิตประจำวัน เก่งพูด อ่าน เขียน ได้คล่อง รู้วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจของประเทศนั้นๆ ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาไม่ต้องกังวล เราปูพื้นฐานตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงขั้นแอดวานซ์เลย เปิดสอน 3 สาขาวิชาคือ
1. ภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)
2. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Business Japanese)  
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Communicative English for Business)

.

คณะศึกษาศาสตร์ (Education : EDU ) สร้างให้เป็นครูนักคิด ครูนักบริหารจัดการยุคใหม่ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดีไซน์การสอนให้สนุก แถมยังโดดเด่นด้านภาษาไม่แพ้ใคร มีให้เลือกเรียนคือ สาขาการสอนภาษาจีน (Teaching Chinese Language)  เรียนตั้งแต่พื้นฐาน ฟัง อ่าน พูด จนเป็นมืออาชีพ แม่นไวยากรณ์และเขียนอักษรจีน รู้เรื่องประเทศจีนแบบครอบจักรวาล และสาขาการสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching) ได้เรียนสกิลการพูด เขียน อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษระดับสูง จบแล้วมีความสามารถด้านภาษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล

.

คณะวิทยาการจัดการ (Management Sciences : MS ) เรียนรู้ในวงการธุรกิจที่เติบโตและต้องการคนต่อเนื่อง น้องๆ คณะนี้ จะเป็นนักจัดการมือดีประดับหลายวงการ อาทิ ด้านอสังหาริมทรัพย์, การบริหารคนและองค์กร, การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, ธุรกิจการบิน เก่งทั้งจัดการและบริการแบบมืออาชีพ กับ 4 สาขาที่เปิดสอน
1. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร (Real Estate and Property Management)
2. สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ (People and Organization Management)
3. สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (Aviation Business Management)

.

คณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts : CA ) น้องคนไหนชอบอินไซด์กับข้อมูล ชอบอ่าน-เขียน คิดสร้างสรรค์ เห็นการสื่อสารเป็นเรื่องสนุก ชอบตัดต่อ ชอบงานProduction เวิร์คมันส์ๆ ในสตูดิโอ แถมครบเครื่องเรื่องสื่อสารอย่างมีชั้นเชิง สายงานรองรับก็มีไม่น้อย เช่น สื่อออนไลน์, New Media, โปรดิวเซอร์, นักประชาสัมพันธ์, นักสื่อสารแบรนด์, ยูทูปเบอร์, Copy Writer, Content Creator, นักสื่อสารการตลาด ที่นี่มี 2 สาขาด้วยกัน 

1.สาขาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and Brand Communication)

2.สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism)

.

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง (Logistics and Transportation Management: LTM ) อีก 1 คณะฮอตที่น้องๆ ฮิตเรียนกัน มีโอกาสได้งานสูง เนื่องจากธุรกิจด้านนี้เติบโตรวดเร็ว เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้นิยมซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านออนไลน์มากขึ้น พีไอเอ็มมี 3 วิชาเอก ให้ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในคลังสินค้ารวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ได้แก่
1. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)   
2. การจัดการการคมนาคมขนส่ง (Transportation Management)
3. การจัดการสถานีและพื้นที่ (Terminal and Estate Management)

.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology : ET) ฮอตฮิตตลอดกาล เป็นคณะที่น้องๆ เทใจให้เป็นอันดับต้นๆ ผู้หญิงเรียนได้ ผู้ชายเรียนดี เหมาะมากสำหรับหนุ่มสาวไอที เครซี่เทคโนโลยี ดิจิทัล ชอบการคิด สร้าง ออกแบบ ซึ่งผู้เรียนต้องลุยประมาณหนึ่ง มีความพยายามและอดทน แถมบางครั้งยังต้องสมบุกสมบันอีกด้วย นี่แหละเสน่ห์ของคณะนี้ พีไอเอ็มเปิดสอน 5 สาขาได้แก่
1. เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  (Digital and Information Technology)
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (Computer Engineering and Artificial Intelligence)
3. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ  (Industrial Engineering and Intelligent Manufacturing)
4. วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ (Automotive Manufacturing Engineering)
5. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering)

..

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  (Innovative Agricultural Management : IAM ) เรียนการเกษตรด้านธุรกิจพืชครบวงจร พืชเศรษฐกิจ บวกนวัตกรรมเทคโนโลยี และมีการเงินการบริหารเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งหมดครบในคณะเดียว เพื่อเป็น “Young Smart Farmer” นักจัดการเกษตรสมัยใหม่ รู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตในฟาร์ม ปลูกพืช ดูแล เก็บเกี่ยว ด้วยระบบดิจิทัล กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ รู้การตลาด บริหารจัดการได้อยู่หมัด และทำธุรกิจเป็น เรียนสนุกทั้งทฤษฎีและปฏิบัติกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพืชครบวงจรจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) 

.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry : AGI) ตั้งใจผลิตนักฟาร์มรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาปศุสัตว์ไทยให้ก้าวหน้า เรียนทั้ง ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ เข้มข้น เรียนในห้องแล็บกับอาจารย์ที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปอาหารระดับโลกอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ส่วนฝึกปฏิบัติงานก็ได้คลุกคลีอยู่กับสัตว์ในฟาร์มหรือโรงงาน ที่สำคัญคณะนี้สอนเป็น English Program มี 2 สาขา ให้เลือกเรียนดังนี้
1. การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม (Farm Technology Management)
2. การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร  (Food Processing Technology Management)

.

คณะบริหารธุรกิจ (Modern Trade Business Management : MTM) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ (International program -Modern Trade Business Management ) เรียนรู้การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การบัญชี การเงิน การบริการ การขาย การบริหารจัดการร้านค้า และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คลังความรู้มหาศาลจากธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในระดับสากลอย่าง CP All แถมตอนฝึกงานได้เบี้ยเลี้ยงอีกด้วย 

สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนใกล้บ้าน ในคณะบริหารธุรกิจ พีไอเอ็มยังเปิดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนทางไกล ทั้งหมด 12 แห่ง พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ,  ชลบุรี, เชียงใหม่, ลำปาง, นครสวรรค์, อุดรธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี, สงขลา และ เพชรบุรี  คลิก! https://www.pim.ac.th/pim/about/distance-learning-center 

.

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management : FBM) ใครฝันอยากมีร้านอาหารและเครื่องดื่มมาทางนี้ นี่คือ 1 ในคณะที่คนเลือกมาเรียนเยอะที่สุด เรียนครบวงจรธุรกิจอาหาร สอนให้เข้าใจว่าการจะเป็นเจ้าของร้านได้ต้องทำอย่างไรบ้าง ตั้งแต่การวางแผน การจัดการร้าน การตลาด งานครัว เรียนในห้องแล็บทั้งขนมและเบเกอรรี่ เพื่อยกระดับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านนี้ให้มีมาตรฐาน มี 2 สาขาที่เปิดสอนคือ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management) และสาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant Business Management) 

.

สมัครและสอบถาม ปรึกษาแนวทางการเรียน/อาชีพกับพี่ๆ แนะแนว ได้ 2 ช่องทาง

 • ห้องรับสมัครนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น L ตึก CP All Academy ถ.แจ้งวัฒนะ วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08:30-16:00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ช่องทางออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สมัครเรียนได้ CALL ปุ๊บ ให้ทุนการศึกษาเรียนต่อ ป.ตรี ทุกคณะ คลิก! https://www.pim.ac.th/pim/archives/7101

Mini Open House
สนใจเยี่ยมชมสถาบันฯ พาเที่ยวทุกซอกทุกมุม เพื่อรู้จักพีไอเอ็มให้มากขึ้น เพียงรวมตัวกับเพื่อนๆ ให้ได้ 5-10 คน  โทรนัดพี่ๆ ได้เลย
พี่นิว โทร. 02-855-0206 หรือ 086-387-1818
พี่ลูกจัน โทร. 02-855-0214 หรือ 099-620-4249

Update! ข่าวสารของพีไอเอ็ม
Website: www.pim.ac.th 
Facebook: https://www.facebook.com/pimfanpage
Twitter: https://twitter.com/PIMCampus
Youtube: https://www.youtube.com/user/PANYAPIWATPIM
Instagram: @TeamPIM
[email protected] : @pim.line
Tel : 02-855-0000

kat pari

pari

Related post