fbpx

CS Camp 12 (online) ค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

 CS Camp 12 (online) ค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ค่ายฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12 หรือ CS camp 12 (online)

เป็นค่ายที่จัดโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ได้สัมผัสกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานของรุ่นพี่คอมไซต์

ซึ่งจะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่มากหน้าหลายตาจากทั่ว

ประเทศ และร่วมกิจกรรมสนุกๆ จากรุ่นพี่คอมไซน์ ที่จะทำให้น้องๆ เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ได้อย่าง

เต็มที่

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 15 กรกฎาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 29 – 31 กรกฎาคม 2563 เรียนพร้อมกันผ่านไลฟ์สด

1 สิงหาคม 2563 ทำโปรเจค

2 สิงหาคม 2563 พรีเซนต์โปรเจค

(ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

จำนวนรับสมัคร

  • 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ดู LIVE สด

จัดโดย

  • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post