fbpx

เปิดรับสมัคร 1 เดือน! โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกาศสอบคัดเลือก นร. เข้า ม.4 (รอบแรก) ปีการศึกษา 2564

 เปิดรับสมัคร 1 เดือน! โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกาศสอบคัดเลือก นร. เข้า ม.4 (รอบแรก) ปีการศึกษา 2564

สวัสดีครับ! โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) ช่วงเวลาเดียวกันกับทุกปี (ส.ค.) โดยปีนี้เกณฑ์สอบคัดเลือกยังเหมือนปีก่อนๆ

  • รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียน GPAX และ GPA ด้านวิทย์คณิต ตามที่กำหนด
  • เปิดรับสมัคร 1 – 31 สิงหาคม 2563
  • สมัครได้ทาง : https://www.mwit.ac.th/
ทุนการศึกษาเต็มจำนวนเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมหิดลวิทยา ...

ประกาศสอบคัดเลือกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2564


  • ประกาศรับสมัคร : คลิก
  • มาตรฐานและตัวชี้วัด : คลิก
  • ขอบคุณข้อมูล : https://www.mwit.ac.th/
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค.63
PANOT

PANOT

Related post