fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ‘‘คณะพยาบาลศาสตร์’’ TCAS64 (11 สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ‘‘คณะพยาบาลศาสตร์’’ TCAS64 (11 สถาบัน)

สวัสดีครับ! กระแสเทรนความต้องการเรียน ”คณะพยาบาลศาสตร์” ปีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับ เพราะเป็นหนึ่งในคณะยอดฮิตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด (TCAS63 รอบ3) ในปีล่าสุด (มบ. มศว มน. มช. มพ.) ติด 5 อันดับจาก 10 อันดับ จาก Top 10 สาขาวิชายอดฮิตที่มีผู้สมัครมากที่สุด

แต่เพื่อนๆอาจไม่ต้องเหนื่อยรอลุ้นถึงรอบ 3 ถ้าเริ่มทำเกรดและสร้างผลงานตั้งแต่ตอนนี้ วันนี้พี่ Buddy TCASter เลยได้รวบรวม เส้นทางทางยื่นพอร์ต คณะพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)  TCAS63 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายอยากเรียนพยาบาลได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS64 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

สถาบันที่เปิดคัดเลือก TCAS63 รอบพอร์ต

1. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

 • โครงการเพชรตะวันออก : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ: คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก

2. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) : คลิก

3. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา

 • โครงการนักเรียนเรียนดี : คลิก
 • โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : คลิก

4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

5. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

6. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

 • โครงการไนติงเกล : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี : คลิก
 • โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน : คลิก
 • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม : คลิก

7. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 • การรับด้วย Portfolio : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการคัดเลือก นร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.) : คลิก

8. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 • โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) : คลิก
 • โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์) : คลิก
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม : คลิก
 • โควตา สสจ. อุดรธานี (คณะพยาบาลศาสตร์) : คลิก

9. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

10. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการรับด้วย Portfolio (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) : คลิก
 • โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คลิก
 • โครงการลูกแสดทอง : คลิก
 • โครงการรับสมัครนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาใน มทส. : คลิก

11. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  ม.นวมินทราธิราช : คลิก

 • นักเรียนของโรงเรียนสังกัด กทม. 9 โรงเรียน
 • นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญหรือสังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่มีพื้นที่ติด กทม. 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาครและฉะเชิงเทรา
 • นักเรียนของโรงเรียนที่ไม่อยู่ในในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่มีพื้นที่ติด กทม. 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาครและฉะเชิงเทรา

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

 • ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 9 สถาบัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.63

Chill Chills

Chill Chills

Related post