fbpx

หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อคณะ: วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ / College of Integrative Medicine
 • ชื่อสาขา: การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ / Culinary for Health
 • ชื่อปริญญา: วท.บ. การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ / วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ)

หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทั้งการบรรยาย ปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ) 

จุดเด่น/ความน่าสนใจของของสาขานี้คืออะไร

 • เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนเกี่ยวกับการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
 • เรียนจริง ปฏิบัติจริงใน facility ที่ครบครันและทันสมัย และเรียนรู้และฝึกงานในสถานประกอบการจริง
 • ลงปฏิบัติการครัวกับเชฟมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านอาหาร “เชฟภูริ ชุณห์ขจร” คนไทยคนที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Master Chef จาก  World Master Chef Society London
 • นำความรู้ด้านสุขภาพและแพทย์บูรณาการไปดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้
 • มีพันธมิตรทางการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ อาทิ Chodang University, Korea Association Master Chef
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
 • เป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง และเป็นที่ต้องการสูง
 • เน้นการลงมือทำ สร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มองเห็นโอกาส พัฒนาไอเดีย ต่อยอดธุรกิจ
 • เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้านการถ่ายรูป การตกแต่งอาหาร กราฟิกดีไซน์ และการออกแบบเมนูอาหาร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
 • ไม่ต้องจบวิทย์ก็เรียนได้

รายละเอียดการเรียน

 • เรียนทักษะด้านการประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารเอเชีย ขนมไทย และเบเกอรี่
 • เรียนรู้เทรนด์ธุรกิจอาหารและสุขภาพ เพื่อเริ่ม start-up เป็นของตนเองก่อนจบปี 4
 • เพิ่มความรู้ด้านสุขภาพ เช่น โภชนาการ ชะลอวัย และศาสตร์ด้านการแพทย์บูรณาการ
 • เพิ่มความรู้ด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ต่อยอดสายธุรกิจด้านอาหาร
 • มีรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร ช่วยปรับพื้นฐานให้น้องๆทุกคนเข้าในศาสตร์ของอาหารมากขึ้น
 • เรียนทักษะและด้านการออกแบบ การถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ฝึกงานในสถานประกอบการจริง เช่น โรงแรมระดับห้าดาว ภัตตาคาร และศูนย์ Wellness

วิชาที่ต้องเรียน

 • หลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
 • อาหารไทยเบื้องต้น อาหารไทยดั้งเดิม อาหารไทยร่วมสมัย
 • อาหารตะวันตกและอาหารเมดิเตอร์เรเนียน
 • ขนมไทยและเบเกอรี่
 • โครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
 • การจัดตกแต่งอาหารและเทคนิคการถ่ายภาพ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบเมนูอาหาร
 • พื้นฐานการแพทย์บูรณาการ
 • อาหารเพื่อความสุขสบายและชะลอวัย

คุณสมบัติ

 • จบม.6 ทุกแผนการเรียน กศน. หรือเทียบเท่าม.6
 • รับ นร. แผนการเรียนอะไร: ทุกแผนการเรียน
 • เด็กซิ่วเรียนได้ไหม: ได้
 • ค่าเทอม
  • รายเทอม : เป็นระบบเหมาจ่าย เทอมละ 52,500 บาท
  • ตลอดหลักสูตร : 420,000 บาท
 • จำนวนเทอมที่เรียน: 8 เทอม
 • จำนวนปีที่ต้องเรียน: 4 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับงานและอาชีพ

เส้นทางอาชีพการทำงาน

 • เป็นเชฟในภัตตาคาร หรือใน chain โรงแรมระดับห้าดาว
 • เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ
 • เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม และธุรกิจการบริการเพื่อสุขภาพ
 • ผู้ให้คำแนะนำด้านอาหารและสุขภาพใน Wellness Center
 • นักวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหาร
 • นักเขียน นักรีวิวอาหาร บล็อกเกอร์ด้านอาหารและสุขภาพ

ทุนการศึกษา

 • ทุน กยศ : กู้ได้
 • ทุน กรอ : กู้ได้
 • ทุนอื่นๆ :

เว็บไซต์คณะสาขา

Website https://cim.dpu.ac.th/culinaryforhealth.html

Instagram: https://www.instagram.com/cim_dpu/

Facebook :  https://www.facebook.com/cimdpu/

kat pari

pari

Related post