fbpx

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around us :CHANGE” มุมมองวิทย์ชีวิตเปลี่ยน

 ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around us :CHANGE” มุมมองวิทย์ชีวิตเปลี่ยน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around us :CHANGE” มุมมองวิทย์ชีวิตเปลี่ยน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ด้วยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นบันใดสำคัญขั้นหนึ่งที่ช่วยปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมใจกันสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

กำหนดระยะเวลา

 • มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563
 • อุดมศึกษา เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2563
 • ประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1473
 • โทรสาร 0 2577 9990
 • Email: [email protected]
 • www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

 • มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563
 • อุดมศึกษา เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2563
 • ประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 2. อุดมศึกษา
 3. ประชาชนทั่วไป

จัดโดย

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar
kat pari

pari

Related post