fbpx

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

 ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ ไม่รวมถึงนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถาม
สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศศิใส แสงสัตตรัตน์ / กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

  • 31 กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
    หมายเหตุ ไม่รวมถึงนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

จัดโดย

  • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar
kat pari

pari

Related post