fbpx

หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อคณะ: วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ / College of Integrative Medicine
 • ชื่อสาขา : บูรณาการสุขภาพและความงาม / Integration of Health and Beauty
 • ชื่อปริญญา: วท.บ. บูรณาการสุขภาพและความงาม / วิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการสุขภาพและความงาม)

จุดเด่น/ความน่าสนใจของของสาขานี้คืออะไร

 • เป็นหลักสูตรแรกๆในประเทศไทยที่เปิดสอนเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการดูแลสุขภาพและความงามที่น่าสนใจเอาไว้ด้วยกัน
 • มีหน่วยงานพันธมิตรทางด้านสุขภาพและความงาม อาทิเช่น โรงพยาบาลผิวหนังอโศก  Panpuri  ฯลฯ ที่ให้การรองรับการฝึกงานและการทำงานหลังจากที่จบการศึกษา
 • เรียนจริง ปฏิบัติจริงใน facility ที่ครบครันและทันสมัย และเรียนรู้และฝึกงานในสถานประกอบการจริง
 • นำความรู้ด้านสุขภาพและความงามไปดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้
 • เรียนรู้สายงานแห่งอนาคตเป็น Wellness therapist มีงานรอ รายได้สูง เป็นที่ต้องการทั่วโลก
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในด้านต่างๆ เช่น การนวดไทย สปาตะวันตก
 • เป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานด้านสุขภาพกำลังมาแรง และเป็นที่ต้องการสูง
 • อัพเดทศาสตร์ด้านความงาม เครื่องสำอาง ศาสตร์แห่งการชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ กระแสมาแรงที่ไม่เคยตกเทรนด์
 • เน้นการลงมือทำ สร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มองเห็นโอกาส พัฒนาไอเดียสู่ธุรกิจ
 • ไม่ต้องจบวิทย์ก็เรียนได้

รายละเอียดการเรียน

 • มีรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการวิจัยที่จะช่วยปรับพื้นฐานให้น้องๆทุกแผนการเรียน สายศิลป์ ปวช ปวส และกศน. ก่อนเริ่มเรียน
 • เรียนและลงมือสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจของตัวเอง
 • เรียนรู้เทรนด์ธุรกิจสุขภาพและความงาม เพื่อเริ่ม start-up เป็นของตัวเองก่อนจบปี 4
 • เพิ่มความรู้การดูแลสุขภาพและความงามเบื้องต้น ดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้
 • เพิ่มความรู้ในด้านสุขภาพ ได้แก่ โภชนาการ ศาสตร์วิทยาการชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ การออกกำลังกาย รวมไปถึง ความรู้ในด้านความงาม ได้แก่ เครื่องสำอาง การดูแลผิวพรรณเส้นผม เล็บ งานสปาและนวดไทย
 • เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางสุขภาพและความงาม
 • เรียนทักษะ และด้านธุรกิจในศาสตร์ สปา, aromatherapy, วารีบำบัด etc ความรู้องค์รวมที่มีความต้องการสูงในตลาดสปา และ wellness ที่เป็นหนึ่งในธุรกิจทำเงินในตลาดท่องเที่ยวในประเทศ

วิชาที่ต้องเรียน

 • การแพทย์ทางเลือกและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • เครื่องสำอางและนวัตกรรมสำหรับการดูแลผิว
 • เทคโนโลยีเครื่องสำอางสำหรับสีและศิลปะการตกแต่งใบหน้า
 • เทคโนโลยีเครื่องสำอางสำหรับน้ำหอมและคันธบำบัด
 • โภชนศาสตร์ขั้นต้นสำหรับสุขภาพและความงาม
 • การออกกำลังกายขั้นต้นสำหรับสุขภาพและความงาม
 • เทคนิคการบริการและการจัดการธุรกิจสปา 1และ 2
 • การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 1และ 2
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

คุณสมบัติ

 • จบม.6 ทุกแผนการเรียน กศน. หรือเทียบเท่าม.6
 • รับ นร. แผนการเรียนอะไร : ทุกแผนการเรียน
 • เด็กซิ่วเรียนได้ไหม : ได้
 • ค่าเทอม
  • รายเทอม : เป็นระบบเหมาจ่าย เทอมละ 50,000 บาท
  • ตลอดหลักสูตร : 400,000 บาท
 • จำนวนเทอมที่เรียน: 8 เทอม
 • จำนวนปีที่ต้องเรียน: 4 ปี
 • สามารถศึกษาต่อในอนาคตในอะไรได้บ้าง : สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

ข้อมูลเกี่ยวกับงานและอาชีพ

 • เส้นทางอาชีพการทำงาน

เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านสุขภาพและความงาม สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านความงาม  ด้านสุขภาพ การควบคุมน้ำหนัก การทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม โรงพยาบาล ฟิตเนส  รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสายสุขภาพและความงาม

 • อาชีพที่สาขาทำงานได้

– ทำงานในคลินิกความงามและชะลอวัย (Medical Aesthetic & Anti-aging Clinic)

– ทำงานใน Wellness Center เช่น Wellness therapist, Advisor, Supervisor, Manager, Regional manager

– ทำงานในโรงพยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย สปาชั้นนำในและต่างประเทศ

– เป็นเจ้าของกิจการ Beauty and cosmetic product, กิจการ Health & Wellness หรือกิจการ Aesthetic &  Anti-aging Clinic

 • บุคลิกภาพของ นศ. ที่เหมาะกับการเรียนสาขานี้

เป็นคนที่มีความสนใจในด้านสุขภาพและความงาม ชอบที่จะดูแลตัวเอง และคนรอบข้าง

ทุนการศึกษา

 • ทุน กยศ : กู้ได้
 • ทุน กรอ : กู้ได้
 • ทุนอื่นๆ :

เว็บไซต์คณะสาขา

Website https://cim.dpu.ac.th/health-beauty.html

Instagram: https://www.instagram.com/cim_dpu/

Facebook :  https://www.facebook.com/cimdpu/

kat pari

pari

Related post