fbpx

ใช้ GPAX,GAT/PAT! TCAS63 รอบ 5 ม.นครพนม (เปิดรับถึง 19 มิ.ย.63)

 ใช้ GPAX,GAT/PAT! TCAS63 รอบ 5 ม.นครพนม (เปิดรับถึง 19 มิ.ย.63)

ภาพรวมการคัดเลือก TCAS63 รอบ 5 มพน.

  • เปิดรับสมัคร : 10 – 19 มิ.ย.63
  • วันสุดท้ายของรับสมัคร : 19 มิ.ย.63
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพิจารณาคุณสมบัติ : 23 มิ.ย.63

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบ 5 มนพ.


PANOT

PANOT

Related post