fbpx

ใช้แค่ O-NET! มฟล. จัดหนักส่งท้าย TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ (รับรวม 640+ ที่นั่ง)

 ใช้แค่ O-NET! มฟล. จัดหนักส่งท้าย TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ (รับรวม 640+ ที่นั่ง)

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS63 รอบ 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • จำนวนรับ: 640 ที่นั่ง
 • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 มิถุนายน 2563 
 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร : คลิก
 • สมัครออนไลน์ : คลิก
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร : คลิก
 • ผู้สมัครไม่ต้องนำส่งเอกสารการสมัครและผลคะแนนสอบ 

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • จำนวนรับ: 1 ที่นั่ง
 • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2563 
 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร : คลิก
 • สมัครออนไลน์ : คลิก 
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร : คลิก
 • การส่งเอกสารการสมัคร เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น จัดส่งวันที่ 24 มิถุนายน 2563

3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 • จำนวนรับ: 5 ที่นั่ง
 • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2563 
 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร : คลิก
 • สมัครออนไลน์ : คลิก 
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร : คลิก
 • การส่งเอกสารการสมัคร เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น จัดส่งวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2563

4. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา : คลิก

5. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า : คลิก

PANOT

PANOT

Related post