fbpx

เปิดรับ 4 หลักสูตร! TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.นวมินทราธิราช (รวม 130 ที่นั่ง)

 เปิดรับ 4 หลักสูตร! TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.นวมินทราธิราช (รวม 130 ที่นั่ง)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระโดยมีรายละเอียดการสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

Photo

PANOT

PANOT

Related post