fbpx

เปิดรับ 29 หลักสูตร! TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.สวนดุสิต (9-14 มิ.ย.63)

 เปิดรับ 29 หลักสูตร! TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.สวนดุสิต (9-14 มิ.ย.63)

ภาพรวมการคัดเลือก TCAS63 รอบ 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (9 – 14 มิถุนายน 2563)
 • เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย พร้อมชาระเงินค่าสมัคร (9 – 14 มิถุนายน 2563)
 • เลือก 1 สาขาวิชา 300บาท
 • เลือก 2 สาขาวิชา 500 บาท
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (18 มิถุนายน 2563)
 • เฉพาะ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่งเอกสารเพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม (18 – 23 มิถุนายน 2563)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา (25 มิถุนายน 2563)
 • ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (25 – 30 มิถุนายน 2563)
 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทาง : entrance.dusit.ac.th
 • ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย.63
banner

PANOT

PANOT

Related post