fbpx

เปิดรับแพทย์ ทันตะ! TCAS63 รอบ 5 ม.พะเยา (จัดหนักส่งท้าย รับรวม 1,090+ ที่นั่ง)

 เปิดรับแพทย์ ทันตะ! TCAS63 รอบ 5 ม.พะเยา (จัดหนักส่งท้าย รับรวม 1,090+ ที่นั่ง)

ภาพรวมการคัดเลือก TCAS63 รอบ 5 ม.พะเยา

  • เปิดรับสมัครทั่วประเทศ
  • ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 มิ.ย.63
  • ไม่ต้องส่งเอกสาร
  • เลือกสมัครได้ 2 อันดับสาขาวิชา
  • จำนวนรับรวม 1,090+ ที่นั่ง

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS63 รอบ 5 ม.พะเยา

  • โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา : คลิก
  • โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ : คลิก
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) : คลิก
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) : คลิก
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) : คลิก

PANOT

PANOT

Related post