fbpx

เปิดรับแค่ 3 วัน! TCAS63 รอบ5 รับตรงอิสระ ม.เชียงใหม่ (รู้ผล 12 มิ.ย.63)

 เปิดรับแค่ 3 วัน! TCAS63 รอบ5 รับตรงอิสระ ม.เชียงใหม่ (รู้ผล 12 มิ.ย.63)

กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 5 มช.

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลังผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 5 มช.

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 5 มช.

  • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  : คลิก
  • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัส 00452105506010) เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (ดำเนินการโดยคณะ) : คลิก
  • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดำเนินการโดยคณะ)  : คลิก

PANOT

PANOT

Related post