fbpx

อยากเรียนคณะวิทย์ จุฬาฯ ต้องดู! 5 อันดับสาขาสุดฮอต TCAS ปีล่าสุด

 อยากเรียนคณะวิทย์ จุฬาฯ ต้องดู! 5 อันดับสาขาสุดฮอต TCAS ปีล่าสุด

สวัสดีครับ! วันนี้พี่ Buddy TCASter ชวนเพื่อนๆมาดู 5 อันดับสาขายอดนิยมในด้านต่างๆ ของ ”คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” สำหรับการคัดเลือกใน TCAS63 รอบ 4 Admission ในปีที่ผ่านมา จะมีสาขาไหนฮอตฮิตติดเทรนด์กันบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ


5 อันดับ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครมากที่สุด

สถาบันคณะหลักสูตรจำนวนที่เปิดรับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์84 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม68 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี61 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์54 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพฤกษศาสตร์45 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม43 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพันธุศาสตร์36 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร35 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์29 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา26 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีวเคมี25 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์25 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา25 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล19 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์18 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาธรณีวิทยา15 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสัตววิทยา13 ที่นั่ง

5 อันดับ สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด

สถาบันคณะหลักสูตรจำนวนผู้สมัคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพฤกษศาสตร์195 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร179 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์177 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม171 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี159 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา158 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม151 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีวเคมี148 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์145 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์138 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์98 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์79 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพันธุศาสตร์76 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา72 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสัตววิทยา65 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล52 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาธรณีวิทยา48 คน

5 อันดับ สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูง

สถาบันคณะหลักสูตรอัตราการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา1 : 6.08
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีวเคมี1 : 5.92
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1 : 5.52
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์1 : 5.44
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร1 : 5.11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสัตววิทยา1 : 5.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพฤกษศาสตร์1 : 4.38
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม1 : 3.51
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาธรณีวิทยา1 : 3.20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา1 : 2.88
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล1 : 2.74
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์1 : 2.72
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์1 : 2.69
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี1 : 2.61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1 : 2.51
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์1 : 2.11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพันธุศาสตร์1 : 2.11

5 อันดับ สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง

สถาบันคณะหลักสูตรคะแนนต่ำสุดที่สอบติด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์17,869.50
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร17,383.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์17,287.50
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีวเคมี17,178.10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม17,110.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา16,983.50
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา16,852.50
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสัตววิทยา16,442.40
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี16,417.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาธรณีวิทยา16,295.90
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล15,826.50
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์15,735.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม15,150.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพันธุศาสตร์15,121.50
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพฤกษศาสตร์14,871.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์13,967.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์13,816.50

  • เกณฑ์คัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ TCAS63 รอบ 4 Admission
  • GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT1 10% , PAT2 30%
  • เปิดรับสมัครโดย ทปอ.
  • ขอบคุณข้อมูล mytcas
  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย.63
PANOT

PANOT

Related post