fbpx

สมัครได้ 1 สาขาเท่านั้น! TCAS63 รอบ 5 ม.เกษตรศาสตร์ (9 – 14 มิ.ย.)

 สมัครได้ 1 สาขาเท่านั้น! TCAS63 รอบ 5 ม.เกษตรศาสตร์ (9 – 14 มิ.ย.)

ภาพรวมการคัดเลือก TCAS63 รอบ 5 มก.

  • สามารถสมัครมีสิทธิ์สมัครได้คนละ 1 สาขา
  • พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ คุณสมบัติ ตามที่แต่ละคณะกำหนด
  • รับสมัครผ่านระบบ online ทาง http://admission.ku.ac.th
  • เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
  • ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.
  • ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


PANOT

PANOT

Related post