fbpx

วิศวะคอม มาแรง! ครองตำแหน่งแชมป์คะแนนสอบเข้าสูง ทั้ง 3 พระจอม TCAS ปีล่าสุด

 วิศวะคอม มาแรง! ครองตำแหน่งแชมป์คะแนนสอบเข้าสูง ทั้ง 3 พระจอม TCAS ปีล่าสุด

สวัสดีครับ! วันนี้พี่ Buddy TCASter ชวนเพื่อนๆมาดู 5 อันดับสาขาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง ”คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 พระจอม” สำหรับการคัดเลือกใน TCAS63 รอบ 4 Admission ในปีที่ผ่านมาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครองตำแหน่งสาขาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูงที่สุดจากทุกสาขาใน 3 สถาบัน  จะมีสาขาไหนฮอตฮิตติดเทรนด์กันบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ


5 อันดับ สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง (วิศวะ ลาดกระบัง)

สถาบันคณะหลักสูตรจำนวนรับจำนวนผู้สมัครคะแนนต่ำสุด
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์5 คน105 คน20,686.00
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า5 คน54 คน20,648.75
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี5 คน22 คน19,193.30
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล5 คน53 คน18,879.50
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน5 คน44 คน18,708.30
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา5 คน60 คน18,574.70
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม5 คน49 คน17,780.25
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ5 คน40 คน17,470.40
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์5 คน22 คน16,405.25
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ5 คน47 คน16,225.25
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมขนส่งทางราง5 คน19 คน15,965.00
สจล.วิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)10 คน10 คน9,405.75

5 อันดับ สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง (วิศวะ บางมด)

สถาบันคณะหลักสูตรจำนวนรับจำนวนผู้สมัครคะแนนต่ำสุด
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์5 คน55 คน20,062.75
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า5 คน37 คน19,081.00
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา8 คน72 คน19,020.25
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล20 คน79 คน17,560.25
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)10 คน33 คน17,426.05
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี8 คน38 คน17,099.00
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม4 คน37 คน16,895.50
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์9 คน29 คน16,675.00
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กําลังและพลังงาน)5 คน19 คน15,791.45
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด11 คน46 คน15,633.45
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ15 คน39 คน15,109.75
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)10 คน32 คน14,835.75
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวัสดุ19 คน145 คน14,805.75
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์8 คน22 คน14,456.95
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)20 คน33 คน12,955.75
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมยานยนต์20 คน38 คน12,595.25
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน20 คน13 คน12,233.00
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)30 คน50 คน11,475.25
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องมือ17 คน28 คน11,255.00
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)30 คน32 คน10,656.75
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)30 คน14 คน10,404.75
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์25 คน39 คน10,141.00
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)30 คน20 คน6,360.30

5 อันดับ สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง (วิศวะ พระนครเหนือ)

สถาบันคณะหลักสูตรจำนวนรับจำนวนผู้สมัครคะแนนต่ำสุด
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์25 คน128 คน16,318.30
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ)20 คน143 คน15,958.75
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการบินและอวกาศ15 คน66 คน15,656.30
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี45 คน21 คน15,426.50
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหกรรม20 คน93 คน15,251.25
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล40 คน174 คน14,922.50
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ภาคปกติ)30 คน139 คน14,919.25
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)40 คน190 คน14,518.05
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม20 คน69 คน14,479.70
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า กําลัง/วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ30 คน104 คน14,208.25
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวัสดุ20 คน92 คน13,731.50
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ30 คน113 คน13,692.00
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)40 คน136 คน13,176.25
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิต40 คน108 คน12,828.75
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)25 คน8 คน8,820.50
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมหุ่นยนต์30 คน36 คน4,005.00
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)10 คน0 คน0.00
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า30 คน50 คน0.00
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)20 คน1 คน0.00
มจพ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)25 คน55 คน0.00

10 อันดับ สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง (วิศวะ 3 พระจอม)

สถาบันคณะหลักสูตรจำนวนรับจำนวนผู้สมัครอัตราการแข่งขันคะแนนต่ำสุด
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์5 คน105 คน1 : 21.0020,686.00
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า5 คน54 คน1 : 10.8020,648.75
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์5 คน55 คน1 : 11.0020,062.75
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี5 คน22 คน1 : 4.4019,193.30
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า5 คน37 คน1 : 7.4019,081.00
มจธ.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา8 คน72 คน1 : 9.0019,020.25
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล5 คน53 คน1 : 10.6018,879.50
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน5 คน44 คน1 : 8.8018,708.30
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา5 คน60 คน1 : 12.0018,574.70
สจล.วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม5 คน49 คน1 : 9.8017,780.25

  • เกณฑ์คัดเลือก คณะวิศกรรมศาสตร์ TCAS63 รอบ 4 Admission
  • GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT2 15% , PAT3 20%
  • เปิดรับสมัครโดย ทปอ.
  • ขอบคุณข้อมูล mytcas
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย.63
PANOT

PANOT

Related post