fbpx

ลาดกระบัง .. รับรอบสุดท้าย! หลักสูตรนานาชาติ (วิศวะ , แพทย์ , สถาปัต , นาโนเทคโน)

 ลาดกระบัง .. รับรอบสุดท้าย! หลักสูตรนานาชาติ (วิศวะ , แพทย์ , สถาปัต , นาโนเทคโน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • เปิดรับสมัคร 02 มิ.ย. 63 – 15 มิ.ย. 63
 • รับจำนวน 25 ที่นั่ง
 • รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 รับทั้งในไทย/ต่างประเทศ
 • ต้องมีผลคะแนนตามที่กำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

 • เปิดรับสมัคร 02 มิ.ย. 63 – 16 มิ.ย. 63
 • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
 • รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 รับทั้งในไทย/ต่างประเทศ
 • ต้องมีผลคะแนนตามที่กำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • เปิดรับสมัคร 15 พ.ค. 63 – 10 มิ.ย. 63
 • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
 • รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 รับทั้งในไทย/ต่างประเทศ
 • ต้องมีผลคะแนนตามที่กำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • เปิดรับสมัครจนถึง 3 ก.ค.63
 • รับจำนวน 103 ที่นั่ง
 • รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 รับทั้งในไทย/ต่างประเทศ
 • ต้องมีผลคะแนนตามที่กำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

PANOT

PANOT

Related post