fbpx

รับ ม.6,ปวช,เทียบเท่า! TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.กาฬสินธุ์ (สมัครได้ถึง 29 มิ.ย.)

 รับ ม.6,ปวช,เทียบเท่า! TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.กาฬสินธุ์ (สมัครได้ถึง 29 มิ.ย.)

ขั้นตอนการสมัคร TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.กาฬสินธุ์

1. สมัครเรียน ชำระค่าสมัคร
2. รายงานตัวที่เว็บไซต์ ess.ksu.ac.th
3. อัพโหลดเอกสาร : admission.ksu.ac.th/en


ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.กาฬสินธุ์


PANOT

PANOT

Related post