fbpx

รับเยอะ 2,060 ที่นั่ง! ใช้เกรด 2.00+ พอร์ตไม่เกิน 10 หน้า (รับตรง63 มก. ว.สกลนคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)

 รับเยอะ 2,060 ที่นั่ง! ใช้เกรด 2.00+ พอร์ตไม่เกิน 10 หน้า (รับตรง63 มก. ว.สกลนคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)

สวัสดีครับ! เพื่อนๆคนไหนกำลังรอรับตรง63 ช่วงนี้หลายสถาบันเริ่มทยอยประกาศรับสมัครเป็นรอบสุดท้ายประจำปีการศึกษานี้แล้วนะครับ ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว ล่าสุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้เปิดรับในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีรายละเอียดการรับตามนี้ครับ

ภาพรวมการคัดเลือก

  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • เปิดรับถึงจนถึง 21 มิ.ย. 63
  • เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่สมัครได้ 2.00
  • หลายคณะต้องต้องแนบ Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา
  • ไม่รับพิจารณาผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก

คณะที่เปิดรับสมัคร

  • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศระเบียบการรับสมัคร


PANOT

PANOT

Related post