fbpx

รับรวม 629 ที่นั่ง! TCAS รอบ 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับตรงอิสระ)

 รับรวม 629 ที่นั่ง! TCAS รอบ 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับตรงอิสระ)

ภาพรวมการคัดเลือก TCAS รอบ 5 มศว

  • เปิดรับสมัคร 9 – 14 มิ.ย.63
  • รับจำนวนรวม 629 ที่นั่ง
  • สมัครได้ทาง : https://admission.swu.ac.th/admissions2/
  • ใช้ผลคะแนน GAT PAT , 9 วิชาสามัญ , O-NET หรืออื่นๆตามกำหนด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • ข้อมูล ณ วันที่ : 9 มิ.ย.63

PANOT

PANOT

Related post