fbpx

รับรวม 1,517 ที่นั่ง! TCAS63 รอบ 5 ม.ศิลปากร (สมัครได้ถึง 14 มิ.ย.)

 รับรวม 1,517 ที่นั่ง! TCAS63 รอบ 5 ม.ศิลปากร (สมัครได้ถึง 14 มิ.ย.)

ภาพรวมการคัดเลือก TCAS63 รอบ 5 มศก.

  • พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ คุณสมบัติ ตามที่แต่ละคณะกำหนด
  • รับรวมทุกคณะ 1,517 ที่นั่ง
  • รับสมัครผ่านระบบ online ทาง admission.su.ac.th
  • 9-14 มิถุนายน 2563 รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
  • 21 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


PANOT

PANOT

Related post