fbpx

รอบสุดท้าย! มจพ. เปิดรับหลายคณะ TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ (4 โครงการ)

 รอบสุดท้าย! มจพ. เปิดรับหลายคณะ TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ (4 โครงการ)

สวัสดีครับ! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประกาศรับสมัคร TCAS63 รอบ 5 เป็นรอบสุดท้ายประจำปีการศึกษานี้แล้วนะครับ โดยเปิดรับถึง 4 โครงการ รับทั้งวุฒิ ปวช. ปวส. ม.6 เทียบเท่า ตามเกณฑ์กำหนดในแต่ละโครงการ เปิดรับสมัครพรุ่งนี้แล้วอย่าพลาดนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังสนใจเรียน มจพ. ปีนี้ ติดตามการรับได้ที่นี้เลยจ้า


โครงการที่เปิดรับ TCAS63 รอบ 5 มจพ.

1. โครงการโควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 – 21 มิถุนายน 2563
 • จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
 • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการขยายโอกาสสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 – 17 มิถุนายน 2563
 • จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
 • รับจำนวน 60 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 – 15 มิถุนายน 2563
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 15 มิถุนายน 2563
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

PANOT

PANOT

Related post