fbpx

รวมคณะ TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รวมคณะ TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวมมาให้แล้วกับคณะที่เปิดรับใน TCAS รอบ 4 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2

คณะที่เปิดรับ มีดังนี้

>คณะกายภาพบำบัด

>คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

>คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

>คณะพยาบาลศาสตร์

>คณะพลศึกษา

>คณะเภสัชศาสตร์

>คณะมนุษยศาสตร์

>คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

>คณะวิทยาศาสตร์

>คณะวิศวกรรมศาสตร์

>คณะศิลปกรรมศาสตร์

>คณะเศรษฐศาสตร์

>คณะสังคมศาสตร์

>วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

>วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

>วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

>วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ดูรายละเอียดระเบียบการเพิ่มเติม : (ข้อมูลรอการอัพเดท)

กำหนดการรับสมัคร

TCAS รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน

สมัครทางออนไลน์กับเว็ปทปอ. : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลกับเว็ปทปอ. : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 (เฉพาะบางสาขา)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

สมัครได้ทาง : https://student.mytcas.com

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบ

ในระบบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลด App
> IOS –  http://bit.ly/TCASteriOS
> Android –  http://bit.ly/TCASterAndroid

(อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามที่สถาบันประกาศ)

Chill Chills

Chill Chills

Related post