fbpx

PIM YCP215 “3D ROBOT MODEL DESIGN”

 PIM YCP215 “3D ROBOT MODEL DESIGN”

โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 215 ตอน “3D ROBOT MODEL DESIGN: เติมเส้นสี สร้างสีสัน สู่เส้นทางวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม TINKERCAD เบื้องต้น”

เติมสีสัน เสริมทักษะอาชีพวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

การสร้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไม่ใช่แค่เพียงทักษะด้านวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังต้องผนวกความคิดสร้างสรรค์และศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน น้องๆจะได้เรียนรู้แนวคิดและองค์ประกอบต่าง ๆ ของในการออกแบบหุ่นยนต์ เรียนรู้การเขียนแบบสามมิติเบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อยอดเป็นวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอนาคต อีกทั้งได้ฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของ 21st Century Skills

ศูนย์ PIM Career Academy เชิญชวนน้องๆ เหล่าอนาคตวิศวกร แห่งโลก New Normal ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ การออกแบบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ 3 มิติ เบื้องต้น บนโปรแกรม TINKERCAD

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 31 พฤษภาคม 2563 (เต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 10 มิถุนายน 2563 (ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาน สายการเรียน วิทย์ – คณิต / ปวช. สาขาอิเลคทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง, เมคคาทรอนิกส์, สายช่างอุตสาหรรม, เตรียมวิศวะ

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ดู LIVE สด, ทำแบบทดสอบ, ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน

จัดโดย

  • ศูนย์ PIM Career Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก
kat pari

pari

Related post