fbpx

โควิทเป็นเหตุ! หลาย ม. ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 (รวมประกาศล่าสุด)

 โควิทเป็นเหตุ! หลาย ม. ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 (รวมประกาศล่าสุด)
  • สวัสดีครับ! ตามที่ ทปอ. ได้ประกาศปรับขั้นตอนในการคัดเลือก TCAS63 รอบ 2 – 4 (คลิก) เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ล่าสุดได้มีการปรับปรุงข้อมูลในคู่มือ TCAS63 โดยยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในรอบ 3 และ 4 เปลี่ยนเป็นการยืนยันสิทธิ์ใน www.mytcas.com แทน (สำหรับผู้สมัครที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและต้องการยืนยันสิทธิ์)
  • ล่าสุด! หลาย ม. ได้ออกประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในนามของแต่ละสถาบันเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะไม่มีการสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่ในบางคณะ/สาขา อาจมีขั้นตอนในการคัดเลือกอื่นๆ ที่เพื่อนๆต้องติดตามประกาศจาก ม.นั้นหลังจากประกาศผลรอบ 3 เช่น การขอใบรับรองการตรวจสุขภาพ , การทดสอบเฉพาะด้านหรือการสอบสัมภาษณ์ (Online) ฯลฯ

รวมประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : คลิก
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : คลิก
  • มหาวิทยาลัยมหิดล : คลิก
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คลิก
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : คลิก
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร : คลิก

คำแนะนำ : ควรติดตามประกาศเพิ่มเติมหลังทราบผลการคัดเลือก TCAS รอบ 3 ทาง https://student.mytcas.com/ หรือทาง website ของสถาบันโดยตรง


  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.63
  • ขอบคุณข้อมูล : website หลักสถาบัน
Chill Chills

Chill Chills

Related post