fbpx

รวมให้แล้ว! รับตรง63 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 รวมให้แล้ว! รับตรง63 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สวัสดีครับ! สถาบันมหาชนอย่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังทยอยประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2563 (รับตรง63) เป็นการรับสมัครโดยไม่เกี่ยวข้องกับ TCAS ไม่เกี่ยวข้องกับการยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ TCAS เปิดรับเพื่อนๆที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ใช้เกณฑ์พิจารณาแตกต่างกันออกไปในแต่คณะ คนไหนยังไม่ได้ที่เรียนที่ถูกใจ สามารถสมัครได้แต่แต่วันนี้ในหลายคณะ ตามข้อมูลการรับต่อไปนี้เลยครับ


คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • เว็บไซต์สถาบัน : คลิก
  • เปิดรับสมัคร 29 พ.ค. 63 – 22 ก.ค. 63 : คลิก

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

  • เว็บไซต์สถาบัน : คลิก
  • เปิดรับสมัคร 29 พ.ค. 63 – 15 มิ.ย. 63 : คลิก

เปิดรับสมัคร 12 คณะ ปีการศึกษา 2563

  • เว็บไซต์สถาบัน : คลิก
  • เปิดรับสมัคร 28 พ.ค. – 02 ส.ค. 63 : คลิก

คณะทัศนมาตรศาสตร์

  • เว็บไซต์สถาบัน : คลิก
  • เปิดรับสมัคร 27 พ.ค. 63 – 05 มิ.ย. 63 : คลิก

  • ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์สถาบัน
  • ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.63
PANOT

PANOT

Related post