fbpx

รวม Soft Skills น่าสนใจ ไว้ฝึกใช้ช่วงปิดเทอม!!

 รวม Soft Skills น่าสนใจ ไว้ฝึกใช้ช่วงปิดเทอม!!

น้อง ๆ คงเคยได้ยินคำว่า Skills ที่แปลว่า ทักษะ กันมาแล้วบ้าง แต่คำว่า Soft Skills หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคย ซึ่งจริง ๆ Soft Skills ถือว่าเป็นทักษะสำคัญในโลกยุคปัจจุบันและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ ๆ ต่างก็มองหาบุคคลากรที่มีทักษะเหล่านี้  โดยจริง ๆ แล้ว ในโลกของการเรียนและการทำงานจะมีทักษะอยู่ 2 ประเภท คือ ทักษะด้านความรู้ “Hard Skills” และ ทักษะด้านอารมณ์ “Soft Skills”  

Hard Skills หมายถึง ทักษะด้านความรู้ ที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน หรือหลักสูตรต่าง ๆ และสามารถวัดผลออกมาได้ เช่น การที่น้อง ๆ เลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ เมื่อจบออกมาก็สามารถทำการผ่าตัดได้ ตามความรู้ในหนังสือที่ได้เรียนมา แต่ว่าในการทำงานจริงนั้น น้อง ๆ ไม่สามารถมีเพียง Hard Skills ได้ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลย คือ Soft Skills ซึ่งเป็นกลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและอารมณ์เป็นหลัก การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การนำเสนองาน รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ห้องเรียนไม่เคยสอน เป็นทักษะที่เราเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยในวันนี้พี่ได้รวบรวม 7 Soft Skills ที่น่าสนใจ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ลองไปฝึกฝนกัน

นักธุรกิจ, จิตวิญญาณของทีม

  1. Communication ทักษะด้านการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การสื่อสารที่ดี ต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย การที่น้อง ๆ ได้ฟังมากขึ้น จะทำให้น้อง ๆ มีสติในการสื่อสารงาน ยิ่งหากมีการทำงานเป็นทีม การสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ
  2. Collaboration / Teamwork / Leadership ทักษะในด้านของการทำงานเป็นทีม แน่นอนว่าเราต้องมีผู้นำที่กล้าตัดสินใจ พร้อมที่จะแก้ไข และรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ทีมของตนเอง และการทำงานเป็นทีมที่ดีต้องอาศัยการช่วยเหลือกันและกัน พร้อมที่จะรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และต้องสังเกตภาพรวมของการทำงานด้วย
  3. Time Management ทักษะในด้านการจัดการเวลาที่เหมาะสม การวางแผนงานที่เหมาะกับระยะเวลา เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย และเป็นการจัดระเบียบการทำงานให้ตัวเอง รวมถึงจะช่วยให้น้อง ๆ มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายมากอีกด้วย
  4. Flexibility/Adaptability แน่นอนว่าเพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย การปรับตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ การที่น้อง ๆ เริ่มเข้าสู่สังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบของการทำงาน การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่น้อง ๆ ต้องเรียนรู้อย่างรวมเร็ว
  5. Good Attitude การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน จะช่วยให้น้อง ๆ อยากทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดว่าเป็นผลดีต่อการทำงานของน้อง ๆ ด้วย
  6. Critical thinking / Problem Solving ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา หากมีการคิดงานและวางแผนอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้งานของน้อง ๆ มีความเป็นระเบียบมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและไม่ต้องเสียเวลาหาสาเหตุอีกด้วย
  7. Creativity ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะนี้เป็นเหมือนการมองนอกกรอบ จะช่วยเสริมการทำงานต่าง ๆ อาจเป็นการคิดเพิ่มทางลัดในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่สร้างสรรค์และง่ายมากขึ้นด้วย

หลักจากที่อ่าน Soft Skills 7 ข้อที่พี่เอามาแนะนำเป็นยังไงกันบ้าง การฝึก Soft Skills ด้วยตัวเองอาจเป็นเรื่องยาก เพราะน้อง ๆ จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้ น้อง ๆ ที่อยากเรียนรู้ อาจทำได้ผ่านการสมัครค่าย หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ลองมาดูค่ายหรือกิจกรรมที่น่าสนใจผ่านทาง https://tcaster.net/ ได้เลย! พี่เชื่อว่า งานทุกงานจำเป็นต้องใช้ Soft Skills แต่อยู่ที่ว่า น้อง ๆ สามารถนำ Soft Skills ด้านไหนไปใช้ได้อย่างเกิดผลมากที่สุด อย่าปล่อยเวลาว่างผ่านไป ลองมาฝึก Soft Skills กันเถอะ!!

Chill Chills

Chill Chills

Related post